QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU (TS. PHẠM THỊ LAN HƯƠNG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU (TS. PHẠM THỊ LAN HƯƠNG)

 

 

Quản trị thương hiệu là một tiến trình kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến cách thức thương hiệu nói, làm và được nhận thức nhằm làm cho khách hàng mục tiêu thấy những gì công ty muốn họ thấy về thương hiệu, nghĩa là phải xác định rõ những gì mà công ty muốn thương hiệu đại diện và cách thức định vị để nó có thể khác biệt và tốt hơn so với các thương hiệu cạnh tranh. Điều này đòi hỏi sự hợp nhất trong truyền thông và sự theo dõi thường xuyên thương hiệu của công ty cũng như các đối thủ cạnh tranh. Quản trị thương hiệu liên quan đến các quyết định chiến lược mà người làm thị trường phải thực hiện theo thời gian.

 

Quản trị thương hiệu chiến lược nhằm mục đích xây dựng, duy trì và phát triển tài sản thương hiệu. Một trong những phần khó khăn nhất của quản trị thương hiệu là tạo ra sự cân bằng giữa các kết quả ngắn hạn đưa ra bởi nhà quản trị cấp cao để thỏa mãn yêu cầu của cổ đông với sự tăng trưởng dài hạn của thương hiệu. Chẳng hạn, việc giảm giá có thể tăng thị phần trong ngắn hạn nhưng  hình ảnh thương hiệu trong dài hạn thì sao? Như vậy, có thể có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa nhu cầu kinh doanh và nhu cầu phát triển thương hiệu. Tiến trình quản trị thương hiệu bao gồm 4 bước chính sau: (1) Định vị thương hiệu; (2) Hoạch định và thực hiện các chương trình marketing xây dựng thương hiệu; (3) Đo lường tài sản thương hiệu; (4) Duy trì và phát triển tài sản thương hiệu.

 

MỤC LỤC

 

 LỜI NÓI ĐẦU

 

 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

 

 CHƯƠNG 1: TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG

 1. THƯƠNG HIỆU

 2. TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG

3. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH

 4. TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 2: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

 1. ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

 2. TIẾN TRÌNH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

 3. CẬP NHẬT ĐỊNH VỊ THEO THỜI GIAN

 4. GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỐT LÕI

 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU

 1. CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU

 2. THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU

 

 CHƯƠNG 4: MARKETING XÂY DỰNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

 1. XÂY DỰNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

 2. BẪY TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU BẰNG KIẾN THỨC THƯƠNG HIỆU THỨ CẤP

 

CHƯƠNG 5: ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

 1. HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

 2. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU

 

CHƯƠNG 6: CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU

 1. CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU

 2. CHIẾN LƯỢC GẮN THƯƠNG HIỆU

 

CHƯƠNG 7: MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU

 1. MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU

 2. TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG THƯƠNG HIỆU

 

CHƯƠNG 8: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN

 1. DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU THEO THỜI GIAN

 2. PHÁT TRIỂN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""