QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NGUYỄN TẤN BÌNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NGUYỄN TẤN BÌNH)

 

 

Kế toán có nhiệm vụ báo cáo quá trình hoạt động kinh doanh, phản ánh ccs hoạt động doanh nghiệp và tổng hợp chúng thành hệ thống các chỉ tiêu giá trị một cách khách quan và nhất quán theo những nguyên tắc chung được chấp nhận rộng rãi nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính  tại thời điểm hiện tại, những tiềm ẩn khó khăn hay triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

 

Tài chính liên quan tới việc diễn giải các dữ liệu đã được kế toán theo dõi , ghi chép , tổng hợp, báo cáo để có thể dựa vào đó đánh giá tình hình hoạt động trong quá khứ và dự báo, hoạch định cho các hoạt động ở tương lai.

 

Kỹ năng phân tích tài chính đóng vi trò quan trọng đối với nhiều đối tượng khác nhau, gồm các chủ sở hữu, cổ đông, nhà đầu tư, những người cho vay, cơ quan thuế và các cơ sở quản lý nhà nước.

 

Nhưng không ở đâu mà báo cáo tài chính lại có tầm quan trọng hơn ở tại chính các doanh nghiệp. Bất kể loại hình sở  hữu, ngành nghề kinh doanh và quy mô công ty ra sao, thậm chí cho mỗi cá nhân hay mỗi gia đình, các nhà quản trị nói chung cũng đều cần trang  bị các kỹ năng này để có thề chuẩn đoán một cách đúng đắn những căn bệnh của doanh nghiệp, cho toa thuốc hữu dụng và dự đoán được hệ quả tài chính từ các hoạt động hiện tại của mình.

 

Gần giống như trung phong không  biết ghi bàn thắng, có khi là bàn thắng quyết định trong mỗi trận đấu quan trọng ở vòng bảng, một nhà quản trị nếu không hiểu biết một cách đầy đủ các công việc và quy tình kế toán, không đọc hiểu được sâu sắc các báo cáo tài chính thì cũng giống như một võ sĩ bị phế mất võ công.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: ĐỌC HIỂU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- Bảng cân đối kế toán

 

- Báo cáo thu nhập

 

- Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền

 

- Báo cáo dòng tiền

 

- Báo cáo tài chính và vấn đề xác định giá trị

 

- Lạm phát và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh

 

 

Chương 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- Các hệ số đánh giá hiệu quả hoạt động

 

- Các hệ số đánh giá tình hình tài chính

 

- Phân tích tiếp tục ROE

 

- Sử dụng các hệ số

 

- Phương pháp phân tích

 

- Thực hành phân tích hệ số của công ty Thịnh Đạt

 

- Phụ lục chương 2: ROE của một số ngành nghề kinh doanh

 

Chương 3: DỰ BÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH TIỀN MẶT

 

- Báo cáo tài chính dự toán

 

- Hoạch định tài chính

 

- Kế hoạch tài chính ngắn hạn và dự báo tiền mặt

 

- Hoạch định tài chính ở các công ty lớn

 

Chương 4: QUẢN LÝ TĂNG TRƯỞNG

 

- Tăng trưởng bền vững

 

- Tăng trưởng quá nhanh

 

- Khi tăng trưởng thực tế lớn hơn tốc độ tăng trưởng bền vững

 

- Tăng trưởng quá chậm

 

- Khi tốc độ tăng trưởng thực tế thấp hơn tốc độ tăng trưởng bền vững

 

- Tốc độ tăng trưởng bền vững và lạm phát

 

- Tốc độ tăng trưởng bền vững và dự báo tài chính

 

Chương 5:  CÔNG CỤ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

- Công cụ tài chính

 

- Thị trường tài chính

 

- Thị trường hiệu quả

 

Chương 6: QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG VỐN

 

- Đòn bẩy tài chính

 

- Kỹ thuật đánh giá các phương án huy động vốn

 

- Lựa chọn công cụ tài chính phù hợp

 

- Lựa chọn một cấu trúc nợ đáo hạn

 

- Quyết định tài chính và giá trị doanh nghiệp

 

Chương 7: CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

 

- Các chỉ tiêu đánh giá dự án đầu tư

 

- Sự tương đương về giá trị

 

- Giá trị hiện tại ròng

 

- Tỷ lệ lợi ích - Chi phí

 

- Xuất sinh lời nội bộ

 

- Hướng dẫn trên Excel

 

- Ứng dụng định giá trái phiếu

 

- Các dự án loại trừ lẫn nhau và vấn đề giới hạn ngân quỹ

 

- Ngân lưu của dự án đầu tư

 

Chương 8: PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

 

- Xác định rủi ro

 

- Đo lường rủi ro dự án

 

- Kỹ thuật đo lường rủi ro

 

- Thẩm định dự án có tính đến rủi ro

 

- Chi phí sử dụng vốn

 

- Chi phí sử dụng vốn và định giá cổ phiếu

 

- Giá trị kinh tế gia tăng

 

- Các sai lầm thường mắc phải trong thẩm định dự án

 

- Đa dạng hóa rủi ro, mô hình CAPM và hệ số rủi ro BETA

 

- Xác định hệ số BETA

 

- Sử dụng hệ số BETA trong thẩm định dự án

 

- Đa dạng hóa rủi ro ở các tập đoàn kinh tế

 

- Nhà quản lý dự án

 

Chương 9: GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

 

- Định giá một doanh nghiệp

 

- Tính toán giá trị doanh nghiệp đang hoạt động

 

- Một ví dụ

 

- Các khó khăn thực tế khi áp dụng phương pháp giá trị hiện tại

 

- Phương pháp so sánh

 

- Tái cấu trúc công ty

 

- Lợi ích của tái cấu trúc

 

PHỤ LỤC:

 

- CÁC BẢN HỆ SỐ GIÁ TRỊ TIỀN TỆ

 

- SỐ LIỆU THỐNG KÊ NGÀNH NGHỀ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""