QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

 

 

Quản trị sản xuất và dịch vụ bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hóa thành các kết quả ở đầu ra là các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất, đạt được lợi ích lớn nhất.

 

Để tạo ra sản phẩm và dịch vụ các doanh nghiệp đều phải thực hiện ba chức năng cơ bản  sau: Marketing; Tiến hành sản xuất, thực hiện dịch vụ; Tài chính kế toán. Theo kinh nghiệm đã được tổng kết của Mỹ thì chi phí cho khẩu sản xuất, dịch vụ bao giờ cũng chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của một doanh nghiệp. Mặt khác các giải pháp tạo khả năng sinh lợi trong lĩnh vực Quản trị sản xuất và dịch vụ lớn hơn nhiều so với các biện pháp giảm phí tổn trong tài chính và tăng doanh số thông qua hoạt động tiếp thị.

 

Do đó có thể nói rằng quản trị sản xuất và dịch vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động của một doanh nghiệp. Nếu quản trị tốt, ứng dụng được các phương pháp quản trị khoa học thì sẽ tạo khả năng sinh lợi lớn cho doanh nghiệp. Ngược lại nếu quản trị không tốt sẽ làm cho doanh nghiệp bị thua lỗ, thậm chí có thể bị phá sản.

 

 

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

 

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

 

2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

 

3. NHỮNG VẤN ĐỀ NĂNG SUẤT TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

 

4. VẤN ĐỀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

 

5. NỘI DUNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO

 

1. CÁC LOẠI DỰ BÁO

 

2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ BÁO NHU CẦU

 

3. TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM ĐỐI VỚI DỰ BÁO

 

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NHU CẦU

 

5. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ BÁO

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

 

CHƯƠNG 3: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ

 

1. QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 

2. QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ

 

3. QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG SUẤT

 

4. QUYẾT ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

 

CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM

 

2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN ĐỊA ĐIỂM

 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

 

CHƯƠNG 5: NHỮNG CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

 

1. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

 

CHƯƠNG 6: LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT

 

1. SẮP XẾP THỨ TỰ TỐI ƯU TRONG SẢN XUẤT DỊCH VỤ

 

2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC MÁY

 

3. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT

 

4. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

 

5. SƠ ĐỒ PERT VẼ THEO TỶ LỆ VÀ THEO PHƯƠNG NẰM NGANG

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

 

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO

 

1. NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO

 

2. NHỮNG MÔ HÌNH TỒN KHO

 

3. ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỒN KHO

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

 

CHƯƠNG 8: HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ

 

1. CÁC YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH TỒN KHO ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG PHỤ THUỘC TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT

 

2. HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT LIỆU

 

3. KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LÔ HÀNG

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

 

CHƯƠNG 9: LÝ THUYẾT XẾP HÀNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

 

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ THUYẾT XẾP HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG DỊCH VỤ

 

3. CÁC MÔ HÌNH XẾP HẠNG

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 9

 

CHƯƠNG 10: BỐ TRÍ MẶT BẰNG

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

 

2. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC BỐ TRÍ MẶT BẰNG

 

BÀI TẬP CHƯƠNG 10

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""