QUẢN TRỊ RỦI RO XÍ NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ RỦI RO XÍ NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU – DƯƠNG HỮU HẠNH

 

Ngày nay, tốc độ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra với tốc độ nhanh và sâu rộng so với các thập niên trước đây của thế kỷ 20. Sự sáp nhập và mua lại (M&A) giữa các công ty đa quốc gia đã diễn ra sôi động trên thị trường quốc tế và tại Việt Nam trong những năm gần đây.

 

Trong tiến trình toàn cầu hóa các nền kinh tế, các công ty đa quốc gia đã đóng vai trò chủ yếu. Họ đã thực hiện chiến lược kinh doanh toàn cầu, với lợi thế là tiến hành hợp lý việc phân bố các tài nguyên trên phạm vi toàn cầu hơn là từng quốc gia riêng lẻ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Có thể nói các công ty đa quốc gia đã tái tạo hình dáng cho cơ cấu kinh tế thế giới.

 

Trong năm 2012, một phần do tác động gián tiếp của nền kinh tế thế giới trì trệ, kinh tế Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn; trong đó thể hiện cụ thể là ccs công ty kinh doanh gặp rất nhiều trở ngại, như vay vốn với lãi suấ cao và khó khăn; hàng tồn kho nhiều, sức mua yếu kém, rào cản kỹ thuật từ ngoại quốc…

 

Cuốn sách Quản trị rủi ro xí nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu được thiết kế và bổ sung bằng các trường hợp cụ thể hết sức sinh động đã xảy ra trên thế giới. Cuối mỗi chương, có các câu hỏi tự trắc nghiệm liên quan đến chương đã trình bày, giúp cho độc giả kiểm tra lại kiến thức liên hệ của chính mình.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Đại cương về doanh nghiệp

1. Khái niệm

2. Các mục đích của doanh nghiệp

3. Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp

4. Các giai đoạn diễn tiến của ngành kinh doanh

5. Doanh nghiệp theo tinh thần “Luật doanh nghiệp” của Việt Nam

6. Phân tách môi trường kinh doanh: Các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và các đe dọa, thách thức

7. Các rủi ro chủ yếu công ty cần đối phó

Chương 2: Quản trị rủi ro xí nghiệp

1. Dẫn nhập

2. Sự tiến triển của việc quản trị rủi ro xí nghiệp

3. Các nền tảng của việc quản trị rủi ro

4. Khung quản trị rủi ro xí nghiệp

5. Quy trình quản trị rủi ro

6. Kết luận

Câu hỏi tự trắc nghiệm

Chương 3: Rủi ro chính trị trong hoạt động kinh doanh

1. Dẫn nhập

2. Tác động của hệ thống chính trị đối với các quyết định về quản trị công ty

3. Các yếu tố cụ thể cần lưu ý khi đánh giá môi trường chính trị của một quốc gia

4. Các phương thức xâm nhập thị trường ngoại quốc

5. Bản chất của rủi ro chính trị

6. Phân tích rủi ro

7. Hoạt động kiểm soát rủi ro

8. Tài trợ tổn thất rủi ro chính trị

9. Các suy xét, cân nhắc chính trị tại các thị trường đang nổi

10. Kết luận

Chương 4: Quản trị rủi ro sở hữu trí tuệ và công nghệ

1. Dẫn nhập

2. Rủi ro sở hữu trí tuệ

3. Rủi ro công nghệ thông tin

4. Rủi ro công nghệ sinh học: Dự án bộ gene con người

5. Công nghệ và môi trường

6. Kết luận

Chương 5: Tác động của môi trường kinh tế đến rủi ro kinh doanh

1. Dẫn nhập

2. Mô tả khía cạnh kinh tế của các nước

3. Các vấn đề kinh tế vĩ mô chủ yếu tác động đến rủi ro trong chiến lược kinh doanh

4. Vấn đề chuyển đổi từ kinh tế chỉ huy sang thị trường

5. Chế độ bảo hộ

6. Các tổ chức làm giảm bớt các hạn chế thương mại

7. Quỹ tiền tệ quốc tế và tập đoàn ngân hàng thế giới

Chương 6: Đòn bẩy tài chính – chính sách cơ cấu vốn

1. Cơ cấu vốn mục tiêu

2. Rủi ro kinh doanh và tài chính

3. Việc xác định cơ cấu vốn tối hảo hay vốn tốt nhứt

Chương 7: Tài chính quốc tế và quản trị rủi ro

Đoạn 1: Đại cương các thị trường hối đoái và tỷ giá

Đoạn 2: Quản trị rủi ro công ty: Nhập môn vào kỹ thuật tài chính

Chương 8: Quản trị tổn thất kinh tế

1. Đại cương quản trị rủi ro

2. Các đặc điểm căn bản về quản trị rủi ro

3. Quản trị tổn thất kinh tế

4. Đại cương về hợp đồng hàng hóa và tài chính tương lai

5. Phòng tránh tổn thất bằng các chứng khoán dẫn nhập

Chương 9: Quản trị việc tổn thất trong giao dịch và chuyển đổi tiền tệ

Đoạn 1: Quản trị tổn thất trong giao dịch tiền tệ

Đoạn 2: Quản trị tổn thất trong chuyển đổi tiền tệ

Chương 10: Các phương thức thanh toán trong ngoại thương và rủi ro

Đoạn 1: Thanh toán tín dụng chứng từ theo UCP 600 của ICC

Đoạn 2: Phương thức thu ngân và một số phương thức khác

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""