QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

DƯƠNG HỮU HẠNH

 

Như đã biết, khi đảm nhận vai trò của ngân hàng (NH) đại chúng, phổ biến hay NH đa năng (universal banking), NH sẽ có nhiều cơ hội và vận may để kiếm được nhiều lợi tức, hay thu nhập do đa loại hóa các dịch vụ, nhưng NH cũng phải đối diện với nhiều rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh, như càng cho vay nhiều, NH càng có lời nhưng cũng càng chịu nhiều rủi ro do khách hàng mất khả năng trả nợ gốc và lãi v.v…

 

Ngoài rủi ro do đa loại hóa các dịch vụ cung ứng, NH càng gặp nhiều rủi ro gia tăng khi hội nhập nền kinh tế thế giới, khi các quốc gia trên thế giới đều có khuynh hướng chung là mở rộng cửa tiếp nhận đầu tư và mở rộng giao thương mua bán giữa các quốc gia, đặc biệt khi các NH tham gia đầu tư tại hải ngoại, như mở nhiều chi nhánh hoạt động tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhứt là các NH toàn cầu hay đa quốc gia. Rủi ro tỷ giá giữa các đồng nội tệ và ngoại tệ, rủi ro về khác biệt luật pháp, chánh trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Điều này khiến cho các NH phải tốn nhiều chi phí hơn so với các thập kỷ của thế kỷ 20 trước đây v.v…

 

Với tư cách là NH đa năng hay là NH toàn cầu, hoạt động kinh doanh của NH dù trong nội địa hay ngoại quốc đều gặp phải nhiều loại rủi ro có thể xảy ra, không chỉ rủi ro có tính truyền thống mà còn có tính chất hiện đại mới xuất hiện trong các năm gần đây như đánh cắp tiền qua tài khoản internet…, bằng cách sử dụng công nghệ cao. Chính vì lý do đó, việc quản trị rủi ro ngân hàng trong nền kinh tế toàn cầu càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử NH.


MỤC LỤC

Chương 1: Đại cương về quản trị rủi ro ngân hàng

1. Khái quát về rủi ro

2. Kỹ thuật quản trị rủi ro ngân hàng

Phụ lục

Chương 2: Phân tách báo cáo tài chính của ngân hàng

1. Nhập đề

2. Đại cương về các bảng cân đối kế toán và các báo cáo lợi tức

3. Bảng cân đối kế toán của ngân hàng

4. Các thành phần của báo cáo lợi tức của ngân hàng Mỹ

5. Các báo cáo tài chính hữu ích khác của ngân hàng

6. Phân tích sơ lược bảng cần đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng Việt Nam theo quy định luật pháp Việt Nam

7. Các hình thức bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng

Chương 3: Khái niệm về thời gian và việc quản trị mức chênh lệch thời gian

1. Nhập đề

2. Khái niệm về thời gian

3. Việc sử dụng thời hạn để phòng tránh rủi ro lãi suất

4. Các hạn chế của việc quản trị mức chênh lệch thời hạn

5. Rủi ro tín dụng ngân hàng

6. Những biện pháp phòng tranh rủi ro tín dụng

7. Rủi ro và tỷ giá hối đoái cá kỹ thuật phòng tránh

8. Việc phòng tránh chống lại rủi ro lãi suất và tín dụng

9. Quyền chọn lãi suất để phòng tránh rủi ro

Chương 4: Quản trị tích sản – Tiêu sản: Việc xác định và đo lường lãi suất và kiểm soát mức chênh lệch do biến đổi lãi suất ngân hàng

1. Nhập đề

2. Các chiến lược quản trị tích sản – tiêu sản

3. Rủi ro lãi suất: Một trong những thách thức lớn nhất trong việc quản trị tích sản – tiêu sản của ngân hàng

4. Một trong những mục tiêu của việc phóng tránh rủi ro lãi suất

Chương 5: Các chiến lược và các chính sách quản trị thanh khoản và dự trữ của ngân hàng

1. Nhập đề

2. Mức cầu và mức cung thanh khoản của ngân hàng

3. Tại sao các ngân hàng đối diện với các vấn đề thanh khoản quan trọng

4. Các chiến lược quản trị thanh khoản

5. Ước tính các nhu cầu thanh khoản của ngân hàng

6. Các yếu tố để chọn lựa các nguồn dự trữ khác nhau

Chương 6: Ngân hàng và nhiệm vụ đầu tư sinh lời

1. Nhập đề

2. Các công cụ đầu tư đã sẵn có trên thị trường cho các ngân hàng chọn

3. Các công cụ của thị trường tiền tệ

4. Các chiến lược đáo hạn đầu tư

Chương 7: Các hợp đồng tài chính tương lai, quyền chọn, hoán đổi và các kỹ thuật quản trị tài sản – khoản nợ khác

Đoạn 1: Các hợp đồng tài chính tương lai, quyền chọn, hoán đổi và các kỹ thuật quản trị tài sản – khoản nợ khác

Đoạn 2: Rủi ro tỷ giá hối đoái và các kỹ thuật phòng tránh

Chương 8: Ngân hàng: Quản trị tình hình vốn cổ phần

1. Nhập đề

2. Vốn cổ phần: Các vai trò đảm nhận

3. Vốn và rủi ro của ngân hàng

4. Các loại vốn ngân hàng

5. Làm thế nào đo lường chính xác quy mô vốn ngân hàng

6. Ngân hàng cần bao nhiêu vốn trong hoạt động

7. Áp lục hiện nay của ngân hàng là phải tăng vốn nhiều hơn

8. Lập kế hoạch đáp ứng các nhu cầu vốn của ngân hàng

Chương 9: Lãi suất và việc định giá trái phiếu

1. Các giá cả và các mức sinh lời của trái phiếu

2. Ai phát hành các trái phiếu

3. Thị trường trái phiếu quốc tế

Phụ lục

Giải thích thuật ngữ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""