QUẢN TRỊ RỦI RO KHỦNG HOẢNG (ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ RỦI RO KHỦNG HOẢNG (ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN)

 

Trong những năm đầu thế kỷ 21, loài người từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân loại đã gặt hái được bao kỳ tích, nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu thêm nhiều rủi ro, khủng hoảng với hậu quả nặng nề.

 

Dựa trên cơ sở dữ liệu về thiệt hại do thảm họa của 40 quốc gia, kết quả khảo sát 13000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Mỹ và báo cáo đánh giá công tác quản trị rủi ro của 14 tập đoàn lớn. Báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa của liên hiệp quốc khẳng định hoạt động kinh doanh đẩy  rủi ro, thảm họa ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ bị rủi ro nhất.

 

Các rủi ro thảm họa có thể hủy hoại khả năng cạnh tranh và tính bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Theo báo cáo khoảng 1000 tỷ USD đã bị mất và một triệu người bị chết vì thảm họa trong thập kỷ qua. Báo cáo cũng cảnh báo cộng đồng doanh nghiệp, thiệt hại kinh tế liên quan đến thảm họa đã vượt quá tầm kiểm soát và còn tăng nhanh hơn nữa nếu quản trị rủi ro thảm họa không trở thành một phần chính trong chiến lược đầu tư.

 

Danh sách các thảm hoạ dài bất tận, hầu như mỗi ngày trôi qua đều có thêm tin tức về các loại rủi ro, các cuộc khủng hoảng mới. Nhưng nhân loại thông minh, sáng tạo, không thể khoanh tay ngồi chờ thảm hoạ đỗ xuống đầu mình, họ đã và đang tìm mọi cách để phòng chống, ngăn chặn và giảm thiểu những thiệt hại do rủi ro khủng hoảng gây ra, hơn thế nữa, còn muốn “Lật ngược tình thế” biến thách thức thành cơ hội, khai thác triệt để mọi khả năng để mang lại lợi ích cho loài người. Và thế là môn Quản trị rủi ro và khủng hoảng đã ra đời và ngày càng phát triển.

 

Ở các nước Âu Mỹ, sinh viên quản trị kinh doanh đều có môn học quản trị rủi ro khủng hoẳng. Người ta đã thành lập các trường, viện, trung tâm nghiên cứu về quản trị rủi ro khủng hoẳng. Các tậ đoàn lớn tổ chức huấn luyện về Quản trị rủi ro khủng hoẳng thường niên. Các doanh nghiệp lậ bạn/đội quản trị khủng hoẳng. Ở cấp quốc gia, một số nước đã thành lập Bộ các tình trạng khẩn cấp.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp sinh viên nghiên cứu môn học Quản trị rủi ro và khủng hoảng dễ dàng và hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp làm quen và từng bước ứng dụng Quản trị rủi ro và khủng hoảng vào hoạt động kinh doanh của mình.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: Rủi ro

 1. Bàn về rủi ro và các khái niệm có liên quan
 2. Phân loại rủi ro

Chương 2: Quản trị rủi ro

 1. Khái niệm quản trị rủi ro
 2. Nộ dung quản trị rủi ro
 3. Quản trị rủi ro chiến lược
 4. Quản trị rủi ro trong thực tế

Chương 3: Quản trị rủi ro chiến lược

 1. Những suy nghĩ khởi đầu về rủi ro chiến lược
 2. Quản trị rủi ro chiến lược
 3. Những bài học quý báu giúp các công ty trên thế giới “lật ngược tình thế”
 4. Kiến thức có bản về quản trị rủi ro

Chương 4: Môi trường văn hoá và những rủi ro

 1. Khái niệm văn hóa
 2. Các yếu tố văn hóa
 3. Các khía cạnh và khuynh hướng văn hóa
 4. Rủi ro do môi trường văn hóa và cách phòng ngừa

Chương 5: Môi trường Luật pháp – chính trị - kinh tế và các rủi ro

 1. Môi trường pháp luật
 2. Môi trường chính trị
 3. Môi trường kinh tế

Chương 6: Rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu

 1. Từ một thương vụ nhập khẩu rủi ro
 2. Rủi  ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương
 3. Những rủi ro trong soạn thảo, ký kết hợp đồng
 4. Rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng

Chương 7: Khủng hoảng và quản trị khủng hoảng

 1. Bàn về khái niệm khủng hoẳng
 2. Các loại khủng hoẳng
 3. Một số ví dụ về khủng hoẳng
 4. Đặc điểm  chung và những phản ứng thông thường khi xảy  ra khủng hoẳng
 5. Quản trị khủng hoẳng, mục đích và tác dụng của quản trị khủng hoẳng
 6. Nộ dung của quản trị khủng hoẳng

Chương 8: Các công cụ để đánh giá

 1. Bốn yếu tố cơ bản của quản trị khủng hoẳng và mối quan hệ giữa chúng
 2. Nghiên cứu sâu bốn yếu tố có bản của quản trị khủng khoảng và các công cụ để đánh giá khả năng quản trị khủng hoẳng của tổ chức

Chương 9: Ban quản trị khủng hoảng

 1. Vai trò của ban quản trị khủng hoẳng
 2. Cơ cấu tổ chức của ban quản trị khủng hoẳng
 3. Tiêu chuẩn chọn người vào ban quản trị khủng hoẳng
 4. Vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong ban quản trị khủng hoảng

Chương 10: Những công việc cần làm trước, trong và sau khủng hoảng

 1. Trước khủng hoẳng
 2. Trong khủng hoẳng
 3. Sau khủng hoẳng

Phần phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""