QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẬP 2

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẬP 2 – HƯƠNG HUY

 

Bạn đang quản lý nhân viên. Cách mà bạn điều phối trách nhiệm của nguồn nhân lực trong phạm vi quản lý của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc.

 

Rất nhiều hệ thống quản trị nguồn nhân lực không có phương pháp đo lường có hệ thống. Nhiều tổ chức không đánh giá hậu quả ngắn hạn hay dài hạn của các chương trình và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của họ.

 

SachDoanhNhan.vn giới thiệu quyển sách Quản trị nguồn nhân lực với 2 tập

Tập 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hóa của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên.

Tập 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.

 

MỤC LỤC

PHẦN 3: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Chương 6: Quản lý và đánh giá kết quả

Chương 7: Đào tạo và phát triển

Chương 8: Phát triển nghề nghiệp

PHẦN 4: CHI TRẢ THÙ LAO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Chương 9: Thù lao: Lương căn bản và các phúc lợi phụ

Chương 10: Trả công theo hiệu suất

Chương 11: Quản lý mối quan hệ thuê mướn lao động

Chương 12: Quan hệ lao động và thương lượng tập thể

Chương 13: An toàn lao động và sức khỏe nhân viên

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""