QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TÁC GIẢ JOHN M. IVANCEVICH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TÁC GIẢ JOHN M. IVANCEVICH

 

 

Các nhà quản lý đều nhận thức được rằng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management – HRM) là một chức năng chiến lược, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng chi  phối sự thành công của công ty. HRM không còn là một dịch vụ bị hạn chế hay một đơn vị gây khó chịu cho nhân viên nữa. HRM năng động rong cách lập biểu đồ tiến trình chiến lược mà một công ty cần phải thực hiện để giữ được ưu thế cạnh tranh, đạt năng xuất và hiệu quả cao.

 

Rõ ràng, quản lý nhân sự là cần thiết đối với tất cả tổ chức. Trong tâm của nó là người lao động, và người lao động chính là nhân tố sống còn của các công ty. Nếu không có họ - những người lao động, thì công ty không cần phải có các hệ thống máy tính, kế hoạch tiền lương, tuyên bố chiến lược, hoạch định hay quy trình chiến lược. Bởi vì các hoạt động quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhiều người lao động nên công ty cần phải điều chỉnh những hoạt động trên một cách tinh tế; thực thi một cách phù hợp và quản lý một cách liên tục để đạt được những kết quả như mong muốn. Quản trị nguồn nhân lực nhấn mạnh đến yếu tố con người trong môi trường làm việc và mối quan tâm của nó là, làm sao cho nhân sự trong công ty đều cảm thấy hạnh phúc và sung túc.

 

Giống như các ấn bản trước đây, ẩn bản thứ 11 này giải thích về các định hướng quản lý; tức là HRM được nhìn nhận là có liên quan đến các quản lý trong mỗi đơn vị, dự án, đội nhóm. Các giám đốc luôn phải đối mặt với những vấn đề, những thách thức và những quyết định nhân sự. Mỗi giám đốc phải đóng một vi trò của một người giải quyết và chuẩn đoán các vấn đề nhân sự, có thể ứng dụng khéo léo các khái niệm, quy trình, mô hình, công cụ và phương pháp HRM.

 

Cuốn sách này tập trung vào quy trình ứng dụng HRM trong các tổ chức quản lý và tình huống thực tế. Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa thực tại, sự hiểu biết và tư duy phê phán là những đề tài cơ sở được trình bày trong mỗi phần của cuốn sách này.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ MÔI TRƯỜNG

 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

CƠ HỘI LÀM VIỆC BÌNH ĐẲNG: CÁC KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA VIỆC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN CẦU

 

PHẦN 2: TIẾP CẬN NGUỒN NHÂN LỰC

 

HOẠCH ĐỊNH VÀ LIÊN KẾT NGUỒN NHÂN LỰC

 

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

 

TUYỂN DỤNG

 

TUYỂN CHỌN

 

PHẦN 3: KHEN THƯỞNG CHO CÁC NGUỒN NHÂN LỰC

 

ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

 

TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH VỀ TIỀN THƯỞNG

 

CÁC DỊCH VỤ VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

PHẦN 4: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

 

HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỀN NGHỀ NGHIỆP

 

 

PHẦN 5: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG - BAN QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO SỰ AN TOÀN - SỨC KHỎE

 

QUẢN LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

 

NÂNG CAO TÍNH AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

 

PHỤ LỤC A

 

PHỤ LỤC B

 

PHỤC LỤC C

 

GIẢI THÍCH CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""