QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

PGS. TS. ĐỒNG THỊ THANH PHƯƠNG – ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC AN

 

Quản trị nguồn nhân lực là một tài sản lớn của tổ chức, doanh nghiệp. Không có nguồn nhân lực tốt, doanh nghiệp sẽ không thực thi các chiến lược một cách hiệu quả và không đạt được mục tiêu đề ra.

 

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho các bạn sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, kế toán… toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nguồn nhân lực; các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong các tổ chức, doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu quản trị nguồn nhân lực

1. Khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực

2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực

3. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

4. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực

5. Quá trình phát triển quản trị nguồn nhân lực

6. Những thách thức của quản trị nguồn nhân lực

7. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực

1. Khái niệm và ý nghĩa

2. Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

3. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực

4. Hoạch định nguồn nhân lực kế tục

5. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 3: Phân tích công việc

1. Khái niệm, ý nghĩa

2. Những thông tin càn thu thập để phân tích công việc

3. Quy trình phân tích công việc

4. Phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc

5. Nội dung bản mô tả công việc

6. Nội dung bản tiêu chuẩn công việc

7. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 4: Công tác tuyển dụng

1. Công tác tuyển mộ

2. Công tác tuyển dụng

3. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Định hướng và phát triển nghề nghiệp

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

1. Khái niệm, mục đích

2. Nội dung, trình tự thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc

3. Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

4. Đánh giá thi đua của các phòng ban, bộ phận

5. Những điều cần tránh khi thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc

6. Câu hỏi và bài tập

Chương 7: Quản trị tiền lương

1. Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng

2. Các nguyên tắc của hệ thống thù lao hợp lý

3. Cơ cấu thu nhập

4. Các hình thức trả lương

5. Yếu tố luật pháp trong trả công lao động ở Việt Nam

6. Tiền lương và thu nhập trong khu vực quốc doanh ở Việt Nam

7. Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp

8. Nội dung, trình tự xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp

9. Câu hỏi ôn tập và bài tập

Chương 8: Quan hệ lao động

1. Hợp đồng lao động

2. Công đoàn

3. Thỏa ước lao động tập thể

4. Tranh chấp lao động

5. Công nhân viên tham gia quản lý doanh nghiệp

6. Tìm hiểu quan điểm nhân viên

7. Câu hỏi và bài tập

Chương 9: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

1. Giới thiệu chung tạo động lực làm việc

2. Các học thuyết về tạo động lực làm việc

3. Các phương pháp tạo động lực

4. Vai trò của nhà quản trị trong quá trình tạo động lực cho nhân viên

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""