QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

DƯƠNG HỮU HẠNH

 

Đã từ lâu, ngân hàng thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia. Có thể nói chính Ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, đã đàng và sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, đảm nhận vai trò cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia trong các nước đang phát triển. Cụ thể hơn, ngân hàng là nơi cung ứng tiền cho chúng ta khi chúng ta cần vay để mua xe hơi, nhà ở, cung cấp tín dụng để khởi sự công ty mới…

 

Quản trị ngân hàng là tiến trình tổ chức, điều hành, phối hợp hiễu quả các hoạt động kinh daonh liên hệ trong một thể thống nhất nhằm mục đích sau cùng đạt đến tối đa hóa tài sản của các cổ đông tức làm tăng trị giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán. Chúng ta cũng biết hệ thống ngân hàng Việt Nam còn non trẻ, đã chuyển từ các hợp tác xã tín dụng trước đây sang ngân hàng và tình hình hoạt động đang trong tiến trình hoàn thiện từng bước. Các ngân hàng còn yếu kém về các lĩnh vực: lượng vốn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức và quản trị điều hành, chiến lược kinh doanh…

 

Quyển sách Quản trị ngân hàng thương mại trong cạnh tranh toàn cầu của tác giả Dương Hữu Hạnh đề cập tới một số chủ đề về nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quản trị rủi ro ngân hàng. Nhằm giúp người đọc dễ hiểu và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tài chính – ngân hàng, mỗi chương đề có các mục tiêu học tập của chương, mô tả mục tiêu chủ yếu của chương này, và tóm lược các chủ đề cơ bản của chương đồng thời có thêm nhiều bài tập và bài giải giúp sinh viên hiểu rõ hơn những điều đã học.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Đại cương về các ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng

1. Dẫn nhập

2. Thế nào là ngân hàng

3. Các dịch vụ của các ngân hàng cống hiến cho công chúng

4. Các khuynh hướng sẽ gây tác động đến tất cả ngân hàng

Chương 2: Phân tách các báo cáo tài chính của ngân hàng

1. Nhập đề

2. Đại cương về các bản cân đối kế toán và các báo cáo lợi tức

3. Bảng cân đối kế toán của ngân hàng

4. Các thành phần của báo cáo lợi tức ngân hàng Mỹ

5. Các báo cáo tài chính hữu ích khác của ngân hàng

6. Phân tách sơ lược bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính

7. Các hình thức bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quản kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 3: Luật pháp Việt Nam liên quan đến việc quản trị ngân hàng thương mại

1. Đại cương về luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam

2. Tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng

3. Các hoạt động của ngân hàng thương mại theo luật pháp Việt Nam

4. Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam

5. Hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng Việt Nam

6. Các quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

7. Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để giải quyết rủi ro tín dụng

8. Thấu chi và cho vay qua đêm

Chương 4: Các chính sách và các thủ tục cho vay và định giá dịch vụ liên quan tiền gửi

Đoạn 1: Ngân sách cho vay: Các chính sách và các thủ tục

Đoạn 2: Kỹ thuật định giá các dịch vụ liên quan đến tiền gửi

Chương 5: Nghiệp vụ cho vay định giá cho vay người tiêu thụ và bất động sản

Đoạn 1: Nghiệp vụ cho vay người tiêu thụ và bất động sản

Đoạn 2: Việc định giá khoản cho vay người tiêu thụ và bất động sản

Chương 6: Nghiệp vụ cho vay và định giá cho vay các doanh nghiệp

Đoạn 1: Nghiệp vụ cho vay đối với doanh nghiệp

Đoạn 2: Việc định giá các khoản cho vay doanh nghiệp

Chương 7: Việc đo lường và đánh giá thành tích hoạt động và các kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng – lãi suất – tỷ giá

Đoạn 1: Đo lường và đánh giá thành tích hoạt động ngân hàng

Đoạn 2: Các kỹ thuật phòng tránh rủi ro tín dụng – lãi suất – tỷ giá

Chương 8: Ngân hàng và nhiệm vụ đầu tư sinh lời

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""