QUẢN TRỊ MARKETING ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ MARKETING ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

 

 Marketing giá trị (Value Based Marketing - VBM): Marketing giá trị tập trung vào việc xây dựng một hệ thống marketing tích hợp  trong đó tất cả các quá trình và nỗ lực marketing  phải hướng đến việc chuyển giao nhiều hơn giá trị cho khách hàng và xây dựng giá trị cho các cổ đông/chủ sở hữu doanh nghiệp. Những người theo quan điểm marketing giá trị cho rằng để cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp cần làm nhiều hơn việc xây dựng một thương hiệu hay các mối quan hệ, đó là việc tạo dựng giá trị.

 

Với mong muốn cung cấp thêm cho độc giả Việt Nam một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về quản trị marketing hiện đại, chúng tôi biên soạn lại cuốn giáo trình Quản trị marketing với cách tiếp cận quản trị và mang tính chiến lược hơn dưới tên gọi Quản trị marketing định hướng giá trị.

 

Trong cuốn sách này, chúng tôi muốn giới thiệu  với người đọc hệ thống tư duy  và thực hành quản trị marketing hiện đại được các công ty thành công trên thế giới  đang thực hành và theo đuổi. Chúng tôi hy vọng và bổ sung thêm cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam một cách nhìn khác về hoạt động Quản trị marketing Hiện đại...

 

Marketing định hướng giá trị nhắm đến việc sáng tạo và chuyển giao các giá trị vượt trội hơn cho khách hàng với chi phí hợp lý, trên cơ sở đó tạo ra giá trị giành cho các cổ đông và các nhà đầu tư của doanh nghiệp. Những câu hỏi chính trong marketing định hướng giá trị là: Giá trị nào sẽ được tạo ra và tạo ra như thế nào? Giá trị đó được chia sẻ như thế nào giữa khách hàng và doanh nghiệp? Làm thế nào để quá trình sáng tạo và chia sẻ giá trị đó được thực hiện tốt nhất trong doanh nghiệp và trên thị trường?.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: THẤU HIỂU MARKETING ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING

 

1. TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN MARKETING

 

2. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 

3. QUẢN TRỊ MARKETING: NỀN TẢNG VÀ CÁC TRIẾT LÝ

 

4. TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING, TIẾN TRÌNH SÁNG TẠO VÀ PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 2: TẠO DỰNG GIÁ TRỊ, SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG

 

1. ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG

 

2. CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH ĐẠT TRONG KINH DOANH

 

3. PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ VÀ SỰ THỎA MÃN CHO KHÁCH HÀNG

 

4. THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI VÀ DUY TRÌ KHÁCH HÀNG CŨ

 

5. MARKETING QUAN HỆ

 

6. KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

 

CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

 

1. TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH  VÀ CHIẾN LƯỢC

 

2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

 

3. HOACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐƠN VỊ KINH DOANH

 

4. CHIẾN LƯỢC MARKETING

 

PHẦN II: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING

 

1. ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ VIỆC HỌC TẬP CỦA TỔ CHỨC

 

2. QUAN TRỊ THÔNG TIN MARKETING

 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ RÁ SOÁT MÔI TRƯỜNG MARKETING

 

4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔI TRƯỜNG MARKETING

 

5. NHỮNG XU HƯỚNG NỔI BẬT CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MỚI

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG

 

1. THI TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

 

2. THÌ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

 

1. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

 

2. CÁC VỊ THẾ CẠNH TRANH

 

3. CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

 

4. CÂN BẰNG ĐỊNH HƯỚNG THEO KHÁCH HÀNG VÀ ĐỔI THỦ CẠNH TRANH

 

CHƯƠNG 7: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

 

1. ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

 

2. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

 

3. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

 

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

 

1. NHỮNG NỀN TẢNG TẠO SỰ KHÁC BIỆT

 

2. PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ

 

3. CHIẾN LƯỢC TÁI ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

 

4. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH

 

PHẦN 3: PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

 

1. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM VÀ PHỐI THỨC SẢN PHẨM

 

2. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ DÒNG SẢN PHẨM

 

3. QUYẾT ĐỊNH VỀ PHỐI THỨC SẢN PHẨM

 

4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

 

5. CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG SẢN PHẨM

 

6. QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM

 

7. QUYẾT ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ

 

1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ

 

2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐỊNH GIÁ

 

3. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ CHO SẢN PHẨM MỚI

 

4. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

 

5. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIA CHO PHỐI THỨC SẢN PHẨM

 

6. CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ LINH HOẠT

 

7. QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

 

PHẦN IV: CHUYỂN GIAO VÀ PHÂN PHỐI GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KÊNH MARKETING

 

1. DẪN NHẬP VỀ CHUỖI CUNG ỨNG\

 

2. TỔNG QUAN VỀ KÊNH MARKETING

 

3. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ

 

4. HÀNH VI VÀ TỔ CHỨC KÊNH

 

5. CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ KÊNH

 

6. HẬU CẦN MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MẠNG CUNG ỨNG

 

CHƯƠNG 12: TRUYỀN THÔNG MARKETING  TÍCH HỢP

 

1. TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

 

2. QUẢN TRỊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐÔNG

 

CHƯƠNG 13: TỔ CHỨC THỰC THI VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING

 

1. CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỰC THI MARKETING

 

2. CÁCH THỨC TỔ CHỨC BỘ PHẬN MARKETING

 

3. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING

 

Sachdoanhnhan.vn giới thiệu trích đoạn cuốn sách: NHỮNG NỀN TẢNG TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT:

 

“...Sau khi lựa chọn các phân đoạnthị trường mục tiêu, công ty phải tiến hành định vị cho mỗi phân đoạn đã chọn, tức là quyết định sẽ cống hiến những gì thật khác biệt, thật phù hợp cho mỗi nhóm khách hàng với mục đích là phục vụ họ tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Đinh vụ của sản phẩm là cách thức các khách hàng định nghĩa sản phẩm dựa trên những đặc tính quan trọng hay nói cách khác là vị trí mà sản phẩm chiếm chỗ trong tâm trí của khách hàng so với các sản phẩm cạnh tranh. việc địnhvị liên quan đến việc gợi ra những lợi ích duy nhất và sự khác biệt của nhãn hiệu trong tâm trí của khách hàng.

 

Định vị là một trong những quyết định chiến lược quan trọng nhất mà người làm marketing thực hiện, là nền tảng theo đó các khách hàng sẽ chọn sản phẩm của công ty thay vì sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Nói tóm lại, định vị chính là phát triển các lợi thế cạnh tranh hay lơi thế khác biệt cho sản phẩm, nhãn hiệu. Khi khách hàng không thể phân biệt giữa sản phẩm, họ sẽ xem sản phẩm là sản phẩm tiện dụng và yếu tố quyết định để mua sản phẩm trong trường hợp này là giá. Và rõ ràng là một lợi thế cạnh tranh hấp dẫn với điều kiện công ty có cấu trúc chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, nếu công ty không có cấu trúc chi phí thấp và ngoài cũng không tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình dựa trên bất kỳ nền tảng nào ngoài giá, công ty có thể sẽ không thành công.

 

NHỮNG ĐẶC CHƯNG CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH

 

Nền tảng để phát triển một cách thành công lợi thế cạnh tranh có ba đặc trưng:

 

 • Lợi thế phải tạo ra giá trị cho khách hàng: Có nghĩa là nó phải cải thiện một số đặc điểm hoặc thỏa đáng trên một vài phương diện của sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cấu thành giá trị cho khách hàng.

 

 • Tăng giá trị phải được nhận biết bởi khách hàng: Nói cách khác, thậm chí nếu sản phẩm của bạn là tốt hơn của đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu khách hàng không thể nhận rõ được điểm khách biệt này, đó sẽ không phải là lợi thế cạnh tranh.

 

 • lợi thế phải khó bắt trước: Rõ ràng, một lợi thế cạnh tranh thành công của một sản phẩm sẽ lôi kéo nhiều người khác bắt chước, chay theo nếu có. Một lợi thế cạnh tranh sẽ bên vững hơn khi nó khó có thể bắt chước nhờ vào những đòi hỏi về tài sản và kỹ năng duy nhất của tổ chức mới có thể tạo ra lợi thế đó...

 

PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ

 

Tất cả các sản phẩm đều khác biệt nhau ở một khía cạnh nào đó. Nhưng không phải tất cả những sản phẩm khác biệt cảu nhãn hiệu đều có ý nghĩa và được biết đến trên toàn thế giới. Một sự khác biệt xứng đáng để phát triển thì nó phải đạt một số tiêu chí sau:

 • Quan trọng: Sự khác biệt phải được chuyển tải  lợi ích được đánh giá cao đối với số đông khách hàng.

 

 • Khác biệt: Sự khác biệt phải được chuyển tải bằng một cách thức khác biệt.

 

 • Vượt trội: Sự khác biệt phải vượt trội so với những cách thức đặt lợi ích khác.

 

 • Khó bắt trước: Sự khác biệt không thể dễ dàng bắt chước bởi các đối thủ cạnh tranh.

 

 • Được chấp nhận: Người mua có thể chi trả cho những sự khác biệt này.

 

 • Sinh lợi: Công ty có thể đạt được lợi nhuận bằng cách đưa ra những sự khác biệt.

 

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ:

 

Định vị có thể tập trung vào toàn bộ công ty, vào phối thức sản phẩm, một dòng sản phẩm cụ thể hoặc một nhãn hiệu cụ thể, mặc dầu định vị thường hướng vào nhãn hiệu. Tuy nhiên, định vị gắn liền với chiến lược kinh doanh. Các vấn đề định vị chiến lược quan trọng có thể bắt đầu với thị trường mục tiêu với những khách hàng mục tiêu, là trọng tâm của chiến  lược định vị. Khái niệm định vị chỉ ra việc định vị mong muốn cho sản phẩm nhãn hiệu trong con mắt và tâm trí của khách hàng mục tiêu. Đó là sự tuyên bố có ý nghĩa của sản phẩm (nhãn hiệu) xuất phát từ những yêu cầu về giá trị của khách hàng trong thị trường mục tiêu.

 

Định vị nhằm cung ứng những đề xuất giá trị thích đáng cho mỗi phân đoạn thị trường mục tiêu mà tổ chức theo đuổi. Việc lựa chọn định vị mong muốn đòi hỏi phải có một sự hiểu biết về nhu cầu, mong muốn của khách hàng cũng như những cảm nhận của họ về các nhãn hiệu cạnh tranh.

 

Chiến lược định vị là sự kết hợp các chiến lược, phối thức marketing sử dụng để xây dựng, thể hiện khái niệm định vị đến khách hàng mục tiêu. Chiến lược định vị bao gồm sản phẩm, các dịch vụ bổ trợ, kênh phân phối, giá và truyền thông cổ động.

 

Mục tiêu định vị là làm cho mỗi nhóm khách hang mục tiêu nhận thức sự khác biệt của nhãn hiệu của công ty so với nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và so sánh một cách có lợi cho nhãn hiệu của công ty.  Tất nhiên, định vị hiện tại của nhãn hiệu được xác định bởi sự nhận thức của khách hàng về chiến lược định vị của công ty (và nhận thức của khách hàng đối với các chiến  lược của đối thủ cạnh tranh). Định vị là làm việc với con mắt và tâm trí của khách hàng. Thực thi chiến lược định vị của một công ty là nhằm thuyết phục khách hàng một cách có lợi về vị trí của nhãn hiệu trong tâm trí khách hàng. Việc đánh giá tính hiệu quả định vị xem xét mức độ thành đạt các mục tiêu định vị của công ty đối với thị trường mục tiêu.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""