QUẢN TRỊ MARKETING

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ MARKETING – PGS. TS. TRƯƠNG ĐÌNH CHIẾN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Marketing với tư cách là khoa học và nghệ thuật trong kinh doanh đã và đang được vận dụng phổ biến và mang lại thành công cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia trên thế giới. Chức năng quản trị marketing đã, đang giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển các doanh nghiệp trong thời đại mở cửa hội nhập và kinh tế tri thức. Dưới các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của công nghệ số, quản trị marketing đang phát triển ngày càng mạnh mẽ với nhiều kiến thức và kỹ năng mới ở mọi lĩnh vực hoạt động trên thế giới.

 

Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc nghiên cứu ứng dụng các kiến thức và kỹ năng quản trị marketing hiện đại trong kinh doanh. Để thành công trên thị trường, đòi hỏi các nhà quản trị phải có kiến thức, kỹ năng để phát triển được các chiến lược, kế hoạch và biện pháp marketing hiệu quả.

 

Để phục vụ nhu cầu học và nghiên cứu về quản trị marketing, tập thể tác giả đã biên soạn cuốn giáo trình Quản trị marketing nhằm mục đích cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong các doanh nghiệp. Nội dung của giáo trình được viết dưới góc độ của nhà quản trị marketing – những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của một doanh nghiệp/tổ chức. Xuyên suốt toàn bộ nội dung của giáo trình là quan điểm tập trung vào định hướng hoạt động quản trị, nội dung các công việc của nhà quản trị marketing và quy trình các bước thực hiện hoạt động marketing. Nội dung giáo trình cũng đã cập nhật những kiến thức mới nhất về quản trị marketing từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Bản chất của quản trị marketing

1.1 Bản chất của marketing

1.2 Các phương thức marketing

1.3 Quản trị marketing

1.4 Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ

Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing

2.1 Bản chất của kế hoạch hóa và các cấp lập kế hoạch của doanh nghiệp

2.2 Nội dung và quá trình lập kế hoạch chiến lược

2.3 Lập kế hoạch marketing

2.4 Mối quan hệ giữa kế hoạch chiến lược và kế hoạch marketing

Chương 3: Quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

3.1 hệ thống thông tin marketing hay hệ thống trợ giúp ra quyết định marketing

3.2 Nghiên cứu marketing

3.3 Đo lường và dự báo cầu thị trường và lượng bán

Chương 4: Phân tích môi trường marketing

4.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing

4.2 Phân tích môi trường marketing vĩ mô

4.3 Phân tích môi trường marketing vi mô hay môi trường cạnh tranh trong ngành

4.4 Phân tích môi trường nội bộ

4.5 Sử dụng phân tích môi trường marketing trong phân tích SWOT

Chương 5: Các khách hàng của doanh nghiệp

5.1 Thị trường tiêu dùng cá nhân và hành vi của người tiêu dùng cá nhân

5.2 Thị trường hành vi mua của các tổ chức

5.3 Sử dụng kết quả nghiên cứu hành vi mua trong quản trị marketing

Chương 6: Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt

6.1 Quan điểm marketing về cạnh tranh

6.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

6.3 Xác định lợi thế cạnh tranh bền vững và sử dụng phân tích cạnh tranh trong quản trị marketing

Chương 7: Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

7.1 Xác định vị thế hiện tại của doanh nghiệp trên thị trường

7.2 Xác định đối tượng khách hàng hay thị trường cần phân đoạn

7.3 Phân chia thị trường theo các tiêu thức phù hợp

7.4 Đánh giá tiềm năng của các đoạn thị trường và phân tích lựa chọn thị trường mục tiêu

7.5 Lựa chọn các phương thức marketing nhằm khai thác các đoạn thị trường mục tiêu

7.6 Hoạch định chiến lược marketing và marketing – Mix

Chương 8: Chiến lược khác biệt hóa và định vị

8.1 Các chiến lược khác biệt hóa

8.2 Định vị và chiến lược định vị

Chương 9: Chiến lược phát triển sản phẩm mới và chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm

9.1 Chiến lược phát triển sản phẩm mới

9.2 Chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm

Chương 10: Chiến lược marketing theo vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và theo chuỗi giá trị

10.1 Chiến lược marketing theo vị thế cạnh tranh

10.2 Các chiến lược marketing theo chuỗi giá trị

Chương 11: Quản trị sản phẩm và thương hiệu

11.1 Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm

11.2 Quản trị thương hiệu

11.3 Kiểm tra sản phẩm

11.4 Tổ chức quản trị sản phẩm và thương hiệu

Chương 12: Quản trị giá

12.1 Định giá bán sản phẩm

12.2 Chiến lược giá và phân biệt giá

12.3 Các quyết định về thay đổi/điều chỉnh giá

Chương 13: Quản trị kênh phân phối

13.1 Bản chất và chức năng của hệ thống kênh phân phối

13.2 Cấu trúc, hoạt động và hình thức tổ chức của kênh phân phối

13.3 Tổ chức hay thiết kế kênh phân phối

13.4 Quản lý kênh phân phối

13.5 Quyết định phân phối hàng hóa vật chất

13.6 Các trung gian bán buôn và bán lẻ trong kênh phân phối

Chương 14: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

14.1 Bản chất của truyền thông marketing tích hợp (Hỗn hợp xúc tiến)

14.2 Quảng cáo: Kế hoạch hóa và chiến lược

14.3 Xúc tiến bán hàng (Khuyến mại)

14.4 Quan hệ công chúng

14.5 Quản trị bán hàng

Chương 15: Quản trị marketing trực tiếp và trực tuyến

15.1 Marketing trực tiếp

15.2 Internet Marketing

Chương 16: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

16.1 Hệ thống tổ chức quản trị marketing

16.2 Thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing

Chương 17: Đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh hoạt động marketing

17.1 Vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh marketing

17.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing

17.3 Thực hiện kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh marketing

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""