QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

 

 

Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động kinh doanh khách sạn đã không ngừng phát triển. Các khách sạn ngày nay không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống mà còn kinh doanh các dịch vụ bổ sụng khác nhau như giải trí, thể thao, y tế, vật lý trị liệu, chăm sóc sắc đẹp..Nhìn chun, khách sạn không chỉ kinh doanh dịch vụ  và hàng hóa do khách sạn tự sản xuất mà còn kinh doanh một số dịch vụ, hàng hóa do các ngành sản xuất khác. Do vậy khách sạn còn thực hiện chức năng “đại lý” bán các sản phẩm của các ngành khác nhau trong nền kinh tế.

 

 Hoạt động kinh doanh khách sạn chủ yếu dựa trên ba mảng hoạt động chính: Kinh doanh về lưu trú du lịch và những dịch vụ kèm theo; Kinh doanh về ăn uống và các dịch vụ kèm theo; Kinh doanh các dịch vụ bổ xung. Trong đó kinh doanh lưu trú và ăn uống là hai dịch vụ cơ bản nhất trong kinh doanh khách sạn, mặc dù xu hướng hiện nay của nhiều khách sạn là tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ bổ xung ngày càng tăng trong tổng doanh thu khách sạn.

 

Có thể định nghĩa về kinh doanh khách sạn như sau: Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ bổ sung trong những điều kiện về cơ sở vật chất và mức độ phục vụ nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách khi tiêu dùng các dịch vụ này"

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ LƯU TRÚ

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 

3. Ý NGHĨA KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

4. MỘT SỐ LOẠI HÌNH CƠ SỞ LƯU TRÚ KHÁCH NGOÀI KHÁCH SẠN

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 1

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VÀ XẾP HẠNG KHÁCH SẠN

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÂN LOẠI VÀ XẾP HẠNG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

 

2. PHÂN LOẠI KHÁCH SẠN

 

3. XẾP HẠNG KHÁCH SẠNG, NHÀ HÀNG

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 2

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CẤU TRÚC TỔ CHỨC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

2. CÁC LOẠI MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRONG KHÁCH SẠN

 

3. MỘT SỐ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC DANH CƠ BẢN TRONG KHÁCH SẠN

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 3

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

PHẦN II: QUẢN TRỊ CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ BỘ PHẬN TIỀN SẢNH (FRONT OFFICE)

 

1. NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA BỘ PHẬN TIỀN SẢNH

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CẢU BỘ PHẬN TIỀN SẢNH

 

3. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIỀN SẢNH

 

4. MỘT SỐ CÔNG THỨC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ PHẬN KINH DOANH LƯU TRÚ

 

3. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VỆ SINH BUỒNG NGỦ

 

4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ HÀNG VẢI, HÀNG ĐẶT PHÒNG

 

5. BẢO TRÌ, SỬA CHỮA THIẾT BỊ BỘ PHẬN BUỒNG

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

 

TẢI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ẨM THỰC (FOOD AND BEVEGAGE)

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH ĂN UỐNG TRONG DU LỊCH

 

2. NHÀ HÀNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĂN UỐNG TRONG DU LỊCH

 

3. CÁC HÌNH THỨC PHỤC VỤ ĂN UỐNG VÀ THỰC ĐƠN TRONG NHÀ HÀNG

 

4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĂN UỐNG TRONG NHÀ HÀNG

 

5. QUẢN LÝ DOANH THU VÀ CHI PHÍ TRONG KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 6

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

PHẦN III: QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN

 

2. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN

 

3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁCH SẠN

 

4. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 7

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 8: MARKETING VÀ BÁN HÀNG TRONG KHÁCH SẠN

 

1. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ CÁC KHÁC BIỆT CỦA MARKETING KHÁCH SẠN

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ PHẬN MARKETING VÀ BÁN TRONG KHÁCH SẠN

 

3. MARKETING HỖN HỢP TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

5. HOẠT ĐỘNG BÁN TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 8

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

 

4. CÁC PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  TRONG KHÁCH SẠN

 

5. ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO TRONG NGÀNH KHÁCH SẠN

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 9

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

CHƯƠNG 10: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH  SẠN

 

1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHÁCH SẠN

 

2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỀ LƯỢNG KHÁCH VÀ DOANH THU KHÁCH SẠN

 

3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN

 

4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ CHI PHÍ CỦA KHÁCH SẠN

 

5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH SẠN

 

 

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 10

 

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

PHẦN PHỤ LỊC

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""