QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬP - LƯU ĐAN THỌ

 

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, tất cả các tổ chức đứng trước một thử thách lớn là phải hoạt động trong môi trường đầy bất ổn và phức tạp với mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn bao giời hết. Vấn đề này đòi hỏi các tổ chức phải có những nhà quản trị năng động và tài giỏi.

 

Thật vậy, hoạt động kinh doanh ngày nay không còn là đất dụng võ cho những nhà quản trị chỉ biết ngồi chờ thời mà không lường trước được nhu cầu, ước muốn của khách hàng. Cũng không có chỗ cho các nhà lãnh đạo tổ chức chỉ biết ra lệnh và chờ đợi cấp dưới thực hiện theo. Bên cạnh những thay đổi về kỹ thuật và công nghệ, sự phát triển đất nước trong môi trường toàn cầu hóa đặt ra những yêu cầu mới đối với các nhà quản trị là cần phải có tư duy mới trong quản trị.

 

Điều đó có nghĩa là các nhà quản trị giỏi hiện nay phải là người có cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ đối với tổ chức mà họ quản lý. Họ phải có một phong cách quản trị mới, hợp lý, trong đó nhà quản trị phải đáp ứng những nhu cầu khác nhau của nhân viên, đồng thời phải biết phát huy được năng lực cá nhân kết hợp với sức mạnh của tập thể để hướng tới thành công của tổ chức. Không thể làm được điều này nếu thiếu hiểu biết về quản trị.

 

Vì lý do nêu trên, cuốn sách Quản trị học trong xu thế hội nhập được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị cho những sinh viên kinh tế nói chung và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh nói riêng, những doanh nhân và những nhà quản trị trong tương lai.

 

Không chỉ giới thiệu các khái niệm, lý thuyết một cách chung chung, cuốn sách còn đi sâu vào phân tích, lý giải từng khái niệm, từng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề, không hề ngần ngại mà mạnh dạn bàn luận nhiều vấn đề nhạy cảm và gai góc để chỉ ra cái hay, cái độc đáo của các vấn đề. Nội dung của cuốn sách gồm 9 chương, bắt đầu từ những vấn đề chung nhất của quản trị cho đến các chức năng cụ thể của nó. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm có các phần chính như: mục tiêu, nội dung, tóm lược, câu hỏi ôn tập và tình huống quản trị...

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Danh mục hình ảnh minh họa

Danh mục bảng minh họa số liệu

Danh mục hộp minh họa nội dung

Chương 1: Tổng quan về quản trị học

1. Quản trị và tổ chức

2. Sự cần thiết của quản trị

3. Các chức năng của quản trị

4. Nâng cao hiệu xuất quản trị

5. Nhà quản trị

6. Quản trị: Khoa học và nghệ thuật

7. Đào tạo quản trị viên

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Chương 2: Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị

1. Các lý thuyết cổ điển về quản trị

2. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị

3. Lý thuyết định lượng về quản trị

4. Lý thuyết quản trị hiện đại

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Chương 3: Môi trường và văn hóa kinh doanh

1. Khái niệm và phân loại các yếu tố môi trường

2. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với tổ chức

3. Các giải pháp quản trị bất trắc của yếu tố môi trường

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Phụ lục: Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thế kỳ xxi

Chương 4: Quyết định quản trị

1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu của quyết định quản trị

2. Vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

3. Mục tiêu và cơ sở khoa học của việc ra quyết định

4. Nội dung và hình thức của các quyết định

5. Tiến trình ra quyết định và các nhân tố ảnh hưởng

6. Phương pháp và kỹ thuật ra quyết định

7. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định

8. Tổ chức thực hiện và kiểm soát các quyết định

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Phụ lục 1: Ra quyết định trong môi trường không chắc chắn

Phụ lục 2: Ra quyết định trong môi trường có rủi ro

Chương 5: Thông tin, nguyên tắc và phương pháp quản trị

Phần A: Thông tin

1. Khái niệm và yêu cầu của thông tin

2. Vai trò và đối tượng của thông tin trong quản trị kinh doanh

3. Nguồn thông tin và phân loại thông tin

4. Nội dung, hình thức, chất lượng và hiệu quả của thông tin

5. Phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin

Phần B: Hệ thống thông tin

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò cảu hệ thống thông tin quản trị

2. Mục tiêu và chức năng của hệ thống thông tin quản trị

3. Phân loại hệ thống thông tin quản trị

4. Quản lý hệ thống thông tin

Phần C: Các nguyên lý và phương pháp quản trị

1. Các nguyên tắc quản trị

2. Các nguyên tắc của quản trị

3. Các phương pháp quản trị

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 6: Hoạch định

1. Khái niệm và mục đích của hoạch định

2. Phân loại hoạch định

3. Mục tiêu: Nền tảng của hoạch định

Ý nghĩa triết lý của sư mệnh kinh doanh

4. Hoạch định chiến lược

5. Hoạch định tác nghiệp

6. Phân tích môi trường hoạch định chiến lược kinh doanh

7. Tổ chức quá trình thực hiện hoạch định

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Chương 7: Tổ chức

1. Khái niệm và mục tiêu của chức năng tổ chức

2. Tầm hạn của quản trị

3. Cơ cấu tổ chức quản trị

4. Một số hình thức phân chia bộ phận trong tổ chức

5. Các kiểu có cấu tổ chức quản trị

6. Quyền hạn và ủy quyền trong quản trị

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Chương 8: Lãnh đạo

1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo

2. Những lý thuyết về bản chất của con người

3. Các lý thuyết về động cơ thúc đẩy

4. Các phong cách lãnh đạo

5. Lựa chọn phương pháp lãnh đạo và sử dụng nhân viên thích hợp

6. Quản trị sự thay đổi và xung đột

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Chương 9: Kiểm tra

1. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm tra

2. Tiến trình kiểm tra

3. Các hình thức kiểm tra

4. Các nguyên tắc kiểm tra

5. Các hoạt động cần kiểm tra

6. Xây dựng khuôn mẫu toàn diện về hệ thống kiểm tra

Tóm lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Tình huống quản trị

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""