QUẢN TRỊ HỌC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ HỌC – PGS. TS. TRẦN ANH TÀI

 

MỤC LUC

Chương 1: Tổng quan về quản trị học

1.1 Hoạt động quản trị

1.2 Nhà quản trị

1.3 Khoa học quản trị

1.4 Cách tiếp cận khác nhau đối với quản trị

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Chương 2: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị

2.1 Lý thuyết quản trị theo khoa học

2.2 Lý thuyết quản trị theo mối quan hệ của con người

2.3 Trường phái quản trị phương đông

2.4 Lý thuyết quản trị ở các nước xã hội chủ nghĩa

2.5 Lý thuyết quản trị hiện đại

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Chương 3: Hoạch định

3.1 Khái niệm, vai trò của hoạch định

3.2 Các bước lập kế hoạch

3.3 Mục tiêu

3.4 Hoạch định chiến lược

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 4: Công tác tổ chức

4.1 Khái niệm, vai trò của công tác tổ chức

4.2 Cấp tổ chức và tầm quản trị

4.3 Phân chia tổ chức thành các bộ phận

4.4 Quyền hạn trong tổ chức

4.5 Các loại hình cơ cấu tổ chức

4.6 Nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 5: Quản trị nhân sự

5.1 Các nguyên tắc của quản trị nhân sự

5.2 Tuyển dụng nhân sự

5.3 Đánh giá cán bộ

5.4 Phát triển cán bộ

5.5 Tạo động lực làm việc

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 6: Lãnh đạo

6.1 Quan niệm về lãnh đạo

6.2 Các lý thuyết về lãnh đạo

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 7: Công tác kiểm tra

7.1 Khái niệm, vai trò của công tác kiểm tra

7.2 Các giai đoạn của quá trình kiểm tra

7.3 Các hệ thống kiểm tra chính

7.4 Các hình thức và phương pháp kiểm tra

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 8: Truyền đạt thông tin

8.1 Quá trình truyền đạt thông tin

8.2 Công nghệ thông tin và truyền đạt thông tin

8.3 Truyền đạt thông tin trong tổ chức

8.4 Trao đổi thông tin giữa các cá nhân

8.5 Nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

Chương 9: Ra quyết định quản trị

9.1 Khái niệm và đặc điểm của ra quyết định quản trị

9.2 Các bước của quá trình ra quyết định

9.3 Kỹ thuật ra quyết định

9.4 Ra quyết định cá nhân và ra quyết định tập thể

Tóm tắt

Câu hỏi thảo luận

Bài tập tình huống

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""