QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - LÝ THUYẾT, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - LÝ THUYẾT, NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH

 

Giới thiệu tác giả

H. KENT BAKER, PHD, CFA, CMA, là Giáo sư Đại học nghiên cứu Tài chính Trường Kinh Doanh Kogod, Đại Học Mỹ. Ông xuất hiện hầu hết trên các tạp chí tài chính hành đầu và cả các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Tài Chính, Tạp chí phân tích tài chính và định lượng, Quản lý tài chính, Phân tích tài chính Journal, Tập chí quản lý danh mục đầu tư, và Havard Business Review. Ông có thâm niên về tư vấn và đào tạo cho hơn 100 tổ chức và trình bày hơn 700 chương trình đào tạo tại Hoa Kỳ, Canada và Châu âu.

 

RONALD ANDERSON, PHD, Là Giáo sư nghiên cứu Tài chính tại Trường kinh doanh Kogod, Đại Học Mỹ. Hiện Ông là chủ tích của Ban tài chính và Bất động sản. Trước khi nhận bằng Tiến sĩ, Ông làm việc như một kỹ sư và là Giám đốc điều hành công ty Schlumberger, Ltd trong hơn 11 năm, cùng một số tổ chức trong nước và quốc tế. Giáo sư Anderson đã được xuất hiện rộng rãi với các chủ đề về Quản trị Doanh nghiệp trên các tạp chí hành đầu trongh lĩnh vực Tài chính, Kế toán và Kinh Tế.

 

Quản trị doanh nghiệp tốt là điều rất quan trọng, bởi vì nó không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển của các tập đoàn, các tổ chức tài chính, thị trường, mà còn là vấn đề cốt lõi dẫn đến tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoẳng tài chính gần đây cho thấy, quản trị doanh nghiệp thích ứng là điều cần thiết và khác biệt trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay.

 

Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, cuốn sách Quản trị doanh nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quan lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý. Cuốn sách được chia làm bốn phần, với những thông tin hướng dẫn cụ thể như sau:

 

- Dựa vào kết quả nghiên cứu mới nhất để cung cấp các giải pháp mà không phụ thuộc vào sự phức tạp của lý thuyết và khái niệm quản trị doanh nghiệp.

- Chú trọng đến vấn đề cần thiết liên quan đến quản trị doanh nghiệp bao gồm cả về ý tưởng, về vai trò quản lý, xung đột của ban giám đốc, bồi thường điều hành, giám sát công ty, ủy quyền tiếp quản công ty và sự can thiệp điều tiết.

- Sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc để đưa quản trị doanh nghiệp vào các tình huống cụ thể.

- Thảo luận về tính cân bằng khi tham gia vào quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất.

 

Tập trung vào quản trị lợi nhuận, mối quan tâm chính mà các doanh nghiệp công khai sở hữu là để cải thiện phúc lợi và giá trị của cổ đông, cuốn sách này giúp bạn hiểu các vai trò của quản trị doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh ngày nay và các yêu cầu cần thiết để thực hiện hiệu quả.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NỀN TẢNG KIẾN THỨC VÀ CÁC QUAN ĐIỂM VÊ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Lịch sử, hệ thống, các thông lệ tốt nhất và các bằng chứng thực nghiệm

Chương 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Những yếu tố tài chính quyết định quản trị doanh nghiệp ở mỹ: lược sử

Chương 3: Các hệ thống quản trị doanh nghiệp

Chương 4: Những thông lệ quản trị doanh nghiệp

Chương 5: Đâu là sai sót của các thông lệ tôt nhất về quản trị doanh nghiệp

Chương 6: Tác động của quản trị doanh nghiệp lên kết quả kinh doanh

Chương 7: Nghiên cứu quản trị doanh nghiệp quốc tế

Sự tách bạch giữa quyền sở hữu và việc kiểm soát

Chương 8: Lý thuyết người đại diện: việc ký hợp đồng không đầy đủ và cấu trúc sở hữu

Chương 9: Các lý thuyết về mô hình quản trị doanh nghiệp

Chương 10: Người đại diện không bị trói buộc? vai trò của 

PHẦN 2: QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Chương 11: Kết cấu hội đồng quản trị và các vấn đề tổ chức

Chương 12: Tính năng đa dạng của hội đồng

Chương 13: Các ủy ban dưới hội đồng trong quản trị doanh nghiệp

Chương 14: Các thù lao điều hành: các khuyến khích và thù lao mềm

Chương 15: Đâu là sai sót của các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp

Chương 16: Quản trị doanh nghiệp và cơ cấu sở hữu

Chương 17: Tác động của chủ quyền quản lý đối với hiệu năng của một doanh nghiệp.

PHẦN 3: QUẢN BỊ BÊN NGOÀI

Các cổ đông không tham gia điều hành

Chương 18: Giám sát doanh nghiệp bởi các cổ đông chi phối

Chương 19: Quản trị công ty gia đình

Chương 20: Các cổ đông tổ chức và các cổ đông khác

Chương 21: Các hoạt động chính trị của chủ nghĩa cổ đông tích cực

Chương 22: Hành vi điều hành: quan điểm của chủ nợ về quyền sở hữu quản lý

Chương 23: Quản trị thể chế ngân hàng

Chương 24: Quản trị doanh nghiệp: những bên liên quan không có vốn chủ sở hữu.

Lôi kéo cổ đông và các thị trường

Chương 25: Tranh cử đại biểu cổ đông

Chương 26: Thâu tóm và tái cơ cấu doanh nghiệp

Chương 27: Thâu tóm doanh nghiệp và tạo ra lợi nhuận

Sự can thiệp về sổ sách, các quy định pháp lý và quản lý

Chương 28: Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm giải trình

Chương 29: Các nguyên tắc và đường nối quản trị doanh nghiệp

Chương 30: Các khía cạnh kinh tế của quản trị doanh nghiệp và các quy định

PHẦN 4: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN CUỐI CHƯƠNG

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""