QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế khu vực và thế giới, điều này mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp là một yếu tố quyết định thành công của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Tuy nhiên, tại Việt Nam nhiều Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị công ty chưa được đào tạo có hệ thống về kiến thức và kỹ năng quản trị. Vai trò và trách nhiệm của chủ sở hữu, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và ban giám đốc doanh nghiệp chưa có sự tách bạch rõ ràng, giữa các cổ đông của các công ty chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của họ… Do đó, đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho giám đốc theo chuẩn mực quốc tế đang là nhu cầu bức xúc của nền kinh tế Việt Nam.

 

Nhằm phát triển chuyên ngành quản trị kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong việc đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Học viện Tài chính đã xây dựng dự án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho Giám đốc doanh nghiệp. SachDoanhNhan.vn xin giới thiệu cuốn sách Quản trị doanh nghiệp hiện đại nằm trong dự án này.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp và các giám đốc, thành viên hội đồng quản trị

Chương 2: Mô hình và các nguyên tắc hoạt động của hội đồng quản trị

Chương 3: Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc

Chương 4: Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị với các báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chương 5: Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

Chương 6: Vai trò định hướng chiến lược của hội đồng quản trị

Chương 7: Vai trò của hội đồng quản trị đối với rủi ro

Chương 8: Trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""