QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Th.s Đoàn Thị Hồng Vân)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Th.s Đoàn Thị Hồng Vân)

 

 

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đầy sóng gió, thử thách: Khủng hoẳng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa đi qua, kinh tế thế giới phục hồi khó khăn, chậm chạm, không đồng đều và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiên tai, địch họa luôn rình rập. Mặt khác hội nhập và toàn cầu hóa vẫn tiếp tục, tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn phát triển. Môi trường kinh doanh biến động nhanh, phức tạp, khó lường, một “nền kinh tế số”, một thế giới phẳng với yếu tố làm phẳng chủ chốt là các chuỗi cung ứng toán cầu đang dần hình thành. Trong điều kiện biến động phức tạp, với quá nhiều vấn đề nảy sinh, quá nhiều thay đổi diễn ra hết sức nhanh chóng, để có thể tồn tại và phát triển, phát triển bền vững hiệu quả, mỗi doanh nghiệp/tổ chức phải trả lời được câu hỏi: Chúng ta sẽ đi về đâu? Và Bằng cách nào để đi tới đó?. Đó là những câu hỏi chính của quản trị chiến lược.Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi quyết định vận mệnh của chính mình: Làm sản phẩm gì? Bán cho thị trường nào? Gia nhập chuỗ cung ứng nào và nhập vào vị trí nào trong chuỗi?..

 

Đối với mỗi doanh nghiệp/tổ chức chiến lược cũng có vị trí quan trọng như bánh lái đối với mỗi con tàu, nhờ có bánh lái con tàu mới có thể xác định được hướng đi, đích đến, cùng hải trình tối ưu nhất để đi đến đích. Nhờ có quản trị chiến lược doanh nghiệp/tổ chức xác định được tầm nhìn, sứ mạng của mình, cùng hệ thống mục tiêu chiến lược, các chính sách, giải pháp thực hiện mục tiêu. Nhờ xác định đúng hướng đi và “đường đi, nước bước” doanh nghiệp sẽ chiến thắng được đối thủ cạnh tranh, khẳng định được vị thế xứng đáng của mình trên thị trường nội địa, khu vực và thế giới.

 

Quản trị chiến lược là đũa thần giúp các doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi cái “vòng kim cô” luẩn quẩn “hết trồng lại phá, hết phá lại trồng” “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”, “phá lúa nuôi tôm, phá tôm trồng lúa”..

 

Những điều vừa trình bày khẳng định ý nghĩa to lớn của quản trị chiến lược: giúp tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình, nhờ vậy có thể phát triển đúng hướng và hiệu quả.  Chính vì vậy, tất cả các nhà quản trị phải nghiên cứu “Quản trị chiến lược”. “Quản trị chiến lược là môn học bắt buộc không thể thiếu trong các chương trình đào tạo của các trường kinh tế, quản trị kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1.1 BÀN VỀ KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC

1.2 KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN

1.3 CÁC CẤP CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC

1.4 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1.5 QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1.6 Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1.7 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

2.1 MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN

2.2 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH  CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

2.4 CÁC CÔNG CỤ, PHƯƠNG PHÁP ĐỂ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

3.1 MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

3.2 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC CÔNG TY

4.1 CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

4.2 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

4.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ PHỤC VỤ CHO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY

CHƯƠNG 5: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

5.1 THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC - SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

5.2 NỘI DUNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

5.3 THIẾT LẬP CÁC MỤC TIEU HÀNG NĂM

5.4 XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

5.5 PHÂN BỔ CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 6: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

6.1 BẢN CHẤT CỦA VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

6.2 QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HINH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

7.1 CẠNH TRANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

7.2 NỀN TẢNG CỦA CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

7.3 CÁC CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TỔNG QUÁT

7.4 NHỮNG ĐIỂM CẦN  LƯU Ý KHI LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI

CHƯƠNG 8: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TOÀN CẦU

8.1 TOÀN CẦU HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC

8.2 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TOÀN CẦU

8.3 CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

8.4 TÁM CÔNG VIỆC CẦN  LÀM ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TOÀN CẦU

8.5 CÁC  LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""