QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC MANAGEMENT) – TS. BÙI VĂN DANH

Lý thuyết cơ bản và hiện đại – Câu hỏi trắc nghiệm

Nghiên cứu tình huống – Giải thích thuật ngữ chuyên ngành Anh – Việt

 

Quản trị chiến lược cốt yếu là quản trị để đạt kết quả thành công kỳ vọng, và các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược là xác định các nguồn tạo thành quản kinh doanh xuất sắc, thiết kế và thực thi chiến lược phát huy các nguồn lực này. Tư duy về chiến lược kinh doanh đang thay đổi trong bối cảnh các tác lực tái định hình môi trường kinh doanh vĩ mô và tái cấu trúc các điểm mạnh và điểm yếu của Doanh nghiệp, để tạo lập lợi thế cạnh tranh động trong môi trường kinh doanh toàn cầu, với sự xuất hiện của các nhân tố mới: sự tái thiết kế các nguồn lực đầu vào, định vị thị trường đa quốc gia với các ưu tiên về tốc độ, phương thức, kỹ năng mềm, công nghệ hàm lượng tri thức, tái định hình ưu tiên của khách hàng, biến động về giá cả và tỷ giá hối đoái, các phương thức kinh doanh mới trong bối cảnh cạnh tranh và sự bất ổn cao, kết hợp với sự cải tiến liên tục, tinh thần khởi nghiệp cao, từ đó Lợi thế cạnh tranh trở nên thiết yếu để tồn tại và phát triển.

 

Quản trị chiến lược gồm các giai đoạn thiết yếu:

- Phát sinh tư duy chiến lược

- Phân tích chiến lược

- Quá trình hoạch định chiến lược: Các mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu, phát biểu giá trị, mô hình kinh doanh…

- Hoạch định tác nghiệp: Gồm các kế hoạch, ngân sách, nhiệm vụ chi tiết của các đơn vị

- Thực thi chiến lược: Sự tham gia cam kết của toàn bộ các cấp quản trị và nhân viên

- Đánh giá và kiểm soát: Duy trì tổ chức theo đúng tuyến chiến lược, phát biểu giá trị, mô hình kinh doanh có thể điều chỉnh tùy theo tình huống.

 

Cuốn sách Quản trị chiến lược gồm 9 chương, hy vọng sẽ hữu ích đối với các sinh viên Đại học, Cao học, MBA, các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị, giới thiệu các khái niệm, kiến thức cơ bản và nâng cao, các mô hình, các kỹ thuật phân tích, hoạch định, thực thi, kiểm soát hiệu quả các chiến lược, làm nền tảng để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

1. Tổng quan về quản trị chiến lược

2. Các lý thuyết ảnh hưởng quản trị chiến lược

3. Các quyết định chiến lược

4. Viễn cảnh chiến lược

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 2: Cạnh tranh trong ngành

1. Ngành và mô hình Năm tác lực của Porter

2. Hạn chế của mô hình Năm tác lực của Porter

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 3: Mô hình hoạch định chiến lược

1. Mục đích

2. Các mô hình hoạch định chiến lược

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 4: Phân tích môi trường bên ngoài

1. Phân tích ngành

2. Bản đồ nhóm chiến lược

3. Phân tích cạnh tranh

4. Phân tích thị trường

5. Phân tích xu hướng môi trường

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 5: Phân tích công ty

1. Phân tích công ty

2. Phân tích SWOT

3. Năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 6: Hoạch định và lựa chọn phương án chiến lược

1. Xác định các vấn đề chiến lược then chốt

2. Thiết lập phương án chiến lược

3. Các phương pháp hoạch định chiến lược

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 7: Thực thi chiến lược

1. Thực thi các kế hoạch chiến lược

2. Mô thức để thực thi chiến lược

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Chương 8: Kiểm soát chiến lược

1. Cơ sở về kiểm soát trong tổ chức

2. Kiểm soát chiến lược

Bài tập

Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống

Câu hỏi trắc nghiệm tư duy

Thuật ngữ Anh – Việt

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""