QUẢN TRỊ BUỒNG TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ BUỒNG TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ

 

Trong kinh doanh các cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh buồng là một trong những hoạt động trọng tâm, đóng vai trò quan trọng và mang lại doanh thu lớn cho đơn vị. Để kinh doanh cơ sở lưu trú có hiệu quả đòi hỏi người kinh doanh có kiến thức về lĩnh vực này.

 

Hiện tại, đối với nhiều trường đào tạo du lịch tại Việt Nam thì việc trang bị cho sinh viên kiến thức và kxy năng về môn học quản trị bộ phận buồn là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó là một trong những môn học cốt lõi trong đào tạo về du lịch, đặc biệt đối với các chuyên ngành liên quan đến quản trị khách sạn, quản trị lưu trú. Môn học một mặt trang bị cho sinh viên và những người muốn nghiên cứu thêm về lĩnh vực này cơ sở và phương pháp luận, mặt khác lại trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác quản trị bộ phận buồng để áp dụng vào thực tế.

 

Trên thế giới tài liệu về lĩnh vực quản trị bộ phần buồng khá phong phú. Tuy nhiên tại Việt Nam, tài liệu về nghiệp vụ phục vụ Buồng thì khá nhiều nhưng tài liệu về quản trị bộ phận buồng hầu như vẫn chưa được biên soạn, gây khó khăn cho người học và những người muốn nghiên cứu thêm về vấn đề nay.

 

Chính vì vậy giáo trình được biên soạn để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức của sinh viên và các nhà kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Với mục tiêu theo hướng có thể cập nhật những thông tin và kỹ thuật quản lý mới, giáo trình tập trung nhiều vào việc cấp nhật kiến thức, quy trình, biểu mẫu, tình huống, ví dụ minh họa từ một số khách sạn trên thế giới và Việt Nam. Giáo trình cố gắng giữ nguyên gốc tất cả những thông tin, biểu mẫu từ các nguồn tài liệu được nghiên cứu, các biểu mẫu tình huống thực tế cảu khách sạn và các tập đoàn khách sạn, khu du lịch.

 

MỤC LỤC

 

  Chương 1: Tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú

 1. Lịch sử hình thành và phát triển cảu kinh doanh khách sạn và các loại hình lưu trú khác
 2. Khái niệm và một số loại hình cơ sở lưu trú trong du lịch
 3. Xu hương phát triển cơ bản của hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú ngày nay

      Giải thích thuật ngữ

      Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

      Tài liệu trích dẫn

 Chương 2: Bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú.

 1. Khái niệm và vai trò của bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú du lịch
 2. Tổ chức bộ máy bộ phận buồng trong các cơ sở lưu trú
 3. Nhiệm vụ và các sản phẩm cảu bộ phận buồng
 4. Danh mục và các kiểu buồng, giường trong các cơ sở lưu trú du lịch
 5. Mối quan hệ của bộ phận buồng với các bộ phận khác trong cơ sở lưu trú

      Giải thích thuật ngữ

      Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

      Tài liệu trích dẫn

 Chương 3: Kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ phận buồng.

 1. Kế hoạch kinh doanh buồng
 2. Một số công thức để xây dựng kế hoạch kinh doanh buồng
 3. Tổ chức lao động khoa học trong bộ phận buồng

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

 Chương 4: Quản lý công tác phục vụ buồng

 1. Quản lý công tác chuẩn bị nhân viên
 2. Quản lý công tác vệ sinh phòng khách
 3. Quản lý công tác phục vụ khách lưu trú
 4. Quản lý giai đoạn tiễn khách
 5. Quản lý vệ sinh khu công cộng
 6. Một số công thức thường sử dụng trong quản lý hoạt động bộ phận buồng

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

Chương 5: Quản lý hàng vải, hàng đặt phòng và hóa chất vệ sinh công nghiệp.

 1. Quản lý hàng vải của đơn vị
 2. Quản lý hàng đặt phòng
 3. Hóa chất công nghiệp dùng trong vệ sinh cơ sở lưu trú

      Giải thích thuật ngữ

      Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

      Tài liệu trích dẫn

Chương 6: quản lý dụng cụ, thiết bị và công at1c bảo trì thiết bị và sàn buồng ngủ.

 1. Quản lý dụng cụ, thiết bị làm vệ sinh phòn
 2. Bảo trì, sửa chữa thiết bị bộ phận buồng
 3. Công tác bảo trì sàn phòng ngủ

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

Chương 7: An ninh an toàn và kiểm soát côn trùng

 1. An ninh an toàn bộ phận buồng
 2. Phương pháp xử lý một số tình huống an ninh, an toàn tại sơ sở lưu trú
 3. Kiểm soát côn trùng

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

Chương 8: quản lý chất lượng dịch vụ buồng.

 1. Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ buồng trong cơ sở luu trú
 2. Quản lý chất lượng dịch vụ buồng
 3. Một số phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ buồng
 4. Các phương thức quản  lý chất lượng dịch vụ buồng
 5. Áp dụng tiêu chuân ISO trong bộ phận buồng

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

Chương 9: Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ phận buồng.

 1. Một số chỉ số thường được sử dụng để đánh giá hoạt động bộ phận buồng
 2. Phương pháp đánh giá so với cùng kỳ và tình hình thực hiện kế hoạch
 3. Phân tích lợi nhuận và chi phí của bộ phận buồn

     Giải thích thuật ngữ

     Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương

     Tài liệu trích dẫn

    Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""