QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – TS. BÙI VĂN DANH

Lý thuyết – Bài tập – Đề thi mẫu – Đáp án

 

Quản Trị Bán Hàng (Sales Management) đề cập các chủ đề quan trọng về quản trị kinh doanh – bán hàng, các kiến thức, kỹ năng và năng lực (Knowledge, Skills, and Abilities - KSAs), định hình một quản trị viên giỏi, các trải nghiệm và các kỹ thuật giúp quản trị viên thành công trong sự nghiệp kinh doanh, trong các tình huống kinh doanh trong nước và quốc tế.

 

Rất nhiều nhà quản trị và lãnh đạo là các quản trị viên bán hàng giỏi, kết hợp tư duy và khoa học quản trị với trải nghiệm xử lý các tình huống phức tạp, quản trị viên bán hàng sẽ cần có được các kỹ năng, năng lực cần thiết để hoạt động hiệu quả, và đào tạo được các nhóm kinh doanh sáng tạo và năng suất, có năng lực động viên, hướng dẫn, lãnh đạo, để nhóm hướng về các mục tiêu kinh doanh then chốt, và có tầm nhìn linh hoạt và sâu sắc, đáp ứng hiệu quả các biến động tương lai, đào tạo được các đại diện bán hàng (sales representatives) khéo léo và năng động, sử dụng được các kỹ thuật định tính và định lượng để dự báo tiềm năng doanh số các khu vực khách hàng.

 

 Các quản trị viên bán hàng tầm cỡ quốc gia và quốc tế sẽ vận dụng tốt các kỹ năng nâng cao như bán hàng qua điện thoại (telesales, telemarketing), bán hàng tư vấn (consultative sales), bán hàng trực tuyến (online sales)…

 

Bố cục cuốn sách được chia thành 6 phần

Phần 1: Tóm tắt lý thuyết

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm & đáp án

Phần 3: Câu hỏi tư duy - Thảo luận & đáp án

Phần 4: Đề thi mẫu & đáp án

Phần 5: Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống & gợi ý

 

Quyển sách có đặc điểm Cơ bản và Hiện đại, Lý thuyết cô đọng và Thực tiễn, với Câu hỏi Trắc nghiệm, Câu hỏi Tư duy, các Đề thi mẫu, Các Nghiên cứu Chủ đề và Tình huống (Topic and Case Study) và đáp án, dành cho Sinh viên Đại học, Cao học Khối Quản trị Kinh doanh - Kinh tế, MBA, các Giảng Viên quan tâm nghiên cứu và áp dụng để thành công trong Quản trị bán hàng trong nước và quốc tế.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Chương 1: Tổng quan về quản trị bán hàng

1. Định nghĩa

2. Bán lẻ

3. Bán sỉ

Chương 2: Các phương thức bán hàng mới

1. Các hình thức bán hàng mới

2. Các hoạt động bán hàng đặc biệt

3. Môi trường bán hàng và các loại bán hàng

Chương 3: Hoạch định chức năng bán hàng

1. Hoạch định

2. Tổ chức định hướng khách hàng

3. Quan hệ bộ phận marketing với bộ phận bán hàng

4. Phương pháp hoạch định

5. Kế hoạch

6. Hoạch định liên tục

Chương 4: Dự báo doanh số tiềm năng

1. Phương pháp dự báo định tính

2. Phương pháp dự báo định lượng

Chương 5: Quản trị các kênh phân phối

1. Tầm quan trọng của kênh phân phối

2. Các cấp kênh phân phối

3. Phân tích mức sản lượng mong muốn của khách hàng

4. Thiết lập các mục tiêu và các ràng buộc

5. Xác định các phương án kênh phân phối chính

6. Đánh giá các phương án kênh phân phối

7. Mâu thuẫn, hợp tác và cạnh tranh kênh phân phối

Chương 6: Quản trị viên bán hàng

1. Đặc điểm lý tưởng của nhân viên và quản trị viên bán hàng

2. Hiểu được văn hóa bán hàng hiện tại

3. Quản trị các bên liên quan

4. Quản trị sự thay đổi

5. Đánh giá được toàn cảnh

6. Lãnh đạo đối với quản trị bán hàng

7. Động viên và quản trị bán hàng

Chương 7: Tuyển dụng – Đào tạo – Đãi ngộ

1. Tăng cường nhóm bán hàng hiện đại

2. Phát triển các tiêu chuẩn cụ thể cho quá trình tuyển chọn

3. Nguồn tuyển mộ tối ưu

4. Đào tạo

5. Huấn luyện và tư vấn

6. Truyền đạt

7. Hoạch định đãi ngộ và khuyến khích

8. Phúc lợi hay tổng gói đãi ngộ

Chương 8: Quản trị thời gian, năng suất và thành quả

1. Quản trị thời gian

2. Hoạch định địa bàn bán hàng

3. Dự báo bán hàng

4. Quản trị năng suất

5. Đánh giá thành quả

Chương 9: Các phương thức bán hàng ra nước ngoài

1. Cân nhắc ban đầu khi quyết định bán hàng ra nước ngoài

2. Các phương thức bán hàng ở nước ngoài

PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHẦN 3: CÂU HỎI TƯ DUY VÀ THẢO LUẬN

PHẦN 4: ĐỀ THI MẪU

PHẦN 5: NGHIÊN CỨU THEO CHỦ ĐỀ VÀ TÌNH HUỐNG

 

Sachkinhte.vn trân trong giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""