QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Viện nghiên cứu và Đào tạo về quản lý

 

Một doanh nghiệp nếu không có chiến lược thì sẽ giống như một con thuyền không lái và nếu chiến lược không thích hợp hoặc thực thi không tốt cũng không thể thành công. Nói cách khác, vận mệnh của doanh nghiệp, ở mức độ rất lớn, phụ thuộc vào việc quản lý chiến lược. Do đó, có thể nói, quản lý chiến lược là hạt nhân và linh hồn của quản lý doanh nghiệp...

 

Chiến lược của doanh nghiệp gồm 4 mặt:

- Doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm – thị trường nào?

- Doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng những yếu tố giá trị gì?

- Doanh nghiệp cần xây dựng cho mình những tài sản, năng lực gì?

- Chiến lược và kế hoạch của các bộ phận của doanh nghiệp là như thế nào?

 

Để hoạch định chiến lược, doanh nghiệp phải tiền hành sự phân tích đối với khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tài sản và năng lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó, đưa ra những phương án chiến lược có thể lựa chọn rồi đánh giá, so sánh và lựa chọn phương án chiến lược tương đối ưng ý nhất. Sau khi phương án chiến lược đã xác định, cần tổ chức tốt việc thực thi chiến lược, trong đó việc xây dựng bộ máy, hệ thống, đội ngũ công nhân viên, văn hóa doanh nghiệp phù hợp với chiến lược là rất quan trọng. Trong quá trình thực thi chiến lược, nếu tình hình thị trường có thay đổi, phải kịp thời điều chỉnh. Đó chính là những vấn đề mà cuốn sách Quản lý thị trường chiến lược đề cập.

 

Đây là một trong những cuốn sách rất hay về quản lý chiến lược, có thể dùng làm tài liệu giảng dạy ở các trường đại học, cũng có thể dùng làm tài liệu nghiên cứu cho các tổng giám đốc, giám đốc bộ phận, các chủ doanh nghiệp, các chuyên gia về quàn lý, chuyên gia kế hoạch của các doanh nghiệp. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là không chỉ giải thích về mặt lý thuyết mà còn nêu lên những ví dụ thành công và không thành công của một số công ty trong quá trình quản lý chiến lược.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ KHÁI NIỆM

CHƯƠNG 1: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - KHÁI NIỆM VÀ XU THẾ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Chiến lược kinh doanh là gì?

Các loại hình chiến lược

Quản lý chiến lược từ góc độ lịch sử

Đặc điểm và xu thế của việc quản lý thị trường chiến lược

Tại sao cần quản lý chiến lược doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Phân tích môi trường khách quan

Phân tích điều kiện nội bộ của doanh nghiệp

Sáng tạo viễn cảnh của doanh nghiệp

Nhận dạng và lựa chọn chiến lược

Lựa chọn phương án chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược

PHẦN II: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÁCH QUAN VÀ PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

Phân tích môi trường khách quan

Phạm vi phân tích khách hàng

Phân loại khách hàng

Động cơ của khách hàng

Nhu cầu chưa được thỏa mã

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CANH TRANH

Xác định đối thủ cạnh tranh - Phương pháp lấy khách hàng làm cơ sở

Xác định đối thủ cạnh tranh - Tập đoàn chiến lược

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng

Phân tích đối thủ cạnh tranh - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh

Thế mạnh và thế yếu của đối thủ cạnh tranh

Làm thế nào để có được những thông tin về đối thủ cạnh tranh

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG/THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Tiêu chuẩn phân tích thị trường

Quy mô thị trường thực tế và quy mô thị trường tiềm ẩn

Tình hình tăng trưởng của thị trường và thị trường thứ cấp

Phân tích khả năng sinh lợi của thị trường và thị trường thứ cấp

Kết cấu giá thành

Hệ thống phân phối

Xu thế thị trường

Nhân tố then chốt để thành công

Những rủi ro của thị trường có mức tăng trưởng cao

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ NHỮNG YẾU TỐ CHƯA XÁC ĐỊNH CỦA CHIẾN LƯỢC

Nội dung phân tích môi trường kinh doanh

Xử lý những vấn đề chưa xác định của chiến lược

Phân tích ảnh hưởng của những nhân tố chưa xác định

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Hiệu quả tài chính: tiêu thụ và lợi nhuận

Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh doanh: Vượt quá lợi nhuận dự kiến

Xác định loại hình chiến lược

Từ phân tích đến chiến lược

Phân tích tổ hợp nghiệp vụ

Phụ lục: Dự đoán lưu lượng tiền mặt - Nguồn tiền và việc sử dụng tiền

Ví dụ về một số doanh nghiệp

PHẦN III: NHỮNG CHIẾN LƯỢC MÀ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ LỰA CHỌN

CHƯƠNG 8: SÁNG TẠO ƯU THẾ - HIỆU ỨNG HIỆP ĐỒNG, TÌNH THẾ SẼ ĐẾN VÀ CHỦ NGHĨA CƠ HỘI

Ưu thế cạnh tranh bền vững

Hiệu ứng hiệp đồng

Viễn cảnh chiến lược và chủ nghĩa cơ hội chiến lược

Ý tưởng chiến lược lâu dài cộng với chủ nghĩa cơ hội

Ý tưởng chiến lược lâu dài trong trạng thái động

CHƯƠNG 9: CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC

Những thách thức của chiến lược doanh nghiệp

Loại hình chiến lược

Chiến lược chất lượng

CHƯƠNG 10: LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC: GIÁ TRỊ, TRỌNG ĐIỂM VÀ SÁNG TẠO CÁI MỚI

Chiến lược giá trị

Sáng tạo cái mới

CHƯƠNG 11: CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

Động cơ của chiến lược toàn cầu

Tiến vào những nước nào

Tiêu chuẩn hóa sản phẩm và cá biệt hóa sản phẩm theo yêu cầu của hộ tiêu dùng

Quản lý thương hiệu toàn cầu

Liên minh chiến lược

CHƯƠNG 12: ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC

Tác dụng của việc định vị chiến lược

Lựa chọn định vị chiến lược

Hoạch định và lựa chọn định vị chiến lược

Công ty Hobart Corporation - Một ví dụ về chiến lược chất lượng

Khai phá và chống lại ưu thế cạnh tranh bền vững - Thành công của công ty Sleight những ngày đầu

PHẦN IV: CHIẾN LƯỢC KIỂU TĂNG TRƯỞNG

CHƯƠNG 13: CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG: XÂM NHẬP, SẢN PHẨM - MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NHẤT THỂ HÓA CHIỀU DỌC VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG KỲ DIỆU

Chiến lược tăng trưởng trên thị trường sản phẩm hiện có

Khai phá sản phẩm mới cho thị trường hiệu có

Lợi dụng sản phẩm hiện có để khai phá thị trường

Chiến lược nhất thể hóa theo chiều dọc

Những tư tưởng tuyệt vời

CHƯƠNG 14: CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA

Đa dạng hóa có sự tương quan

Hiệu ứng hiệp đồng ảo

Đa dạng hóa không cớ sự liên quan

CHƯƠNG 15: CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỊ TRƯỜNG SUY THOÁI HOẶC KHÔNG THÂN THIỆN

Tạo lập sự tăng trưởng trong nghành hàng đang suy thoái

Trở thành người may mắn tồn tại và có lãi

Thu hẹp kinh doanh hoặc rút khỏi thị trường

Lựa chọn chiến lược đúng trong hoàn cảnh suy thoái

Thị trường không thân thiện

Ví dụ về một công ty

PHẦN V: THỰC THI CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 16: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cái khung mang tính khái niệm

Cơ cấu

Hệ thống

Nhân viên

Văn hóa

Có được sự hòa hợp của chiến lược

Tổ chức bộ máy để sáng tạo cái mới

Quy nạp mới về quản lý thị trường chiến lược

Những ví dụ về thách thức đối với doanh nghiệp

Phụ lục: Biểu hoạch định kế hoạch

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""