QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ VÀ CÁN BỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XÃ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TỊCH UBND XÃ VÀ CÁN BỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XÃ

Học viện Tài chính

 

Ngân sách cấp xã có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở. Ngân sách xã là nguồn tài chính để đảm bỏa cho bộ máy hành chính, Đảng, đoàn thể ở xã, bảo đảm cơ sở hậ tầng giao thông, môi trường, trật tự trị an và các sự nghiệp giáo dục, y tế… theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội. Đồng thời, ngân sách xã còn giúp chính quyền khai thác các thế mạnh về kinh tế, xã hội trên địa bàn, là công cụ tài chính giúp cơ quan cấp trên và nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền xã.

 

Để giúp cho Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ tài chính – kế toán cấp xã hiểu và sử dụng đúng hơn về vấn đề này, nhóm tác giả của Học viện Tài chính đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo Quản lý tài chính, kế toán dành cho Chủ tịch UBND xã và cán bộ tài chính – kế toán cấp xã.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về ngân sách cấp xã

Chương 2: Quản lý tài chính ngân sách cấp xã

Chương 3: Kế toán tài chính ngân sách cấp xã

Chương 4: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách xã

Chương 5: Kiểm tra giám sát tài chính ngân sách cấp xã

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""