QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo về Quản lý

 

Quản lý tài chính là một bộ phận quan trọng của quản lý kinh doanh doanh nghiệp và cũng là kiểu quản lý mang tính tổng hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng hình thức giá trị. Cùng với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta, sự đi sâu cải cách thể chế doanh nghiệp và quản lý kinh doanh, quản lý tài chính ngày càng được nhân viên quản trị doanh nghiệp coi trọng, vị trí của nhân viên quản trị doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

 

Hiện nay, nước ta đã tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO, đang ở trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp cần phải không ngừng điều chỉnh kết cấu sản phẩm và kết cấu ngành nghề. Do phạm vi, quy mô lưu thông hàng hóa và lưu động tiền vốn ngày càng lớn, nên doanh nghiệp không những cần phải kinh doanh sản phẩm mà còn cần tiến hành kinh doanh tiền tệ. Là nhà quản lý kinh doanh, không nắm được kiến thức về tài chính, không hiểu bản chất kinh doanh, không biết quản lý tài chính thì rất khó có thể trở thành nhà quản lý có hiệu quả. Do đó, quản lý tài chính là chủ đề luôn luôn được nhân viên quản trị doanh nghiệp coi trọng, tìm hiểu, học tập và áp dụng.

 

Cuốn sách Quản lý tài chính doanh nghiệp đề cập đến những vấn đề quản lý như quản lý huy động vốn, quyết sách đầu tư, quản lý tài sản lưu động, quản lý tài sản cố định và quản lý chi phí giá thành trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp. Đồng thời cũng giới thiệu những nội dung có liên quan đến đầu tư chứng khoán và phân phối lợi nhuận cổ phần, vận hnahf vốn và chính sách lợi nhuận cổ phần…

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về quản lý tài chính

Những nội dung chính của tài chính doanh nghiệp

Căn cứ, mục tiêu và phương pháp quản lý tài chính

Chương 2: Quản lý huy động vốn

Điều kiện và môi trường hạn chế hoạt động huy động vốn

Phương thức và các kênh huy động vốn

Sự cân bằng vốn huy động và rủi ro huy động vốn

Chương 3: Quyết sách đầu tư

Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành bại trong đầu tư của doanh nghiệp

Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư

Giá trị thời gian của vốn

Rủi ro và thù lao rủi ro

Chỉ tiêu đánh giá kinh tế của quyết sách đầu tư

Chương 4: Quản lý tài sản lưu động

Tài sản lưu động và hạng mục chính của nó

Quản lý vốn tiền mặt

Quản lý công nợ

Quản lý hàng tồn

Chương 5: Quản lý tài sản lâu dài

Quản lý tài sản cố định

Quản lý tài sản vô hình

Chương 6: Đầu tư chứng khoán và vận dụng vốn

Khái quát đầu tư chứng khoán

Lý luận đầu tư Bafite

Vận dụng tiền tệ

Chương 7: Quản lý chi phí giá thành

Vấn đề và hiện trạng quản lý chi phí giá thành doanh nghiệp

Khái niệm quản lý chi phí giá thành hiện đại

Sự hình thành phần của chi phí giá thành và xác định giá thành mục tiêu

Khống chế chi phí giá thành

Chiến lược giá thành

Chương 8: Phân phối lợi nhuận và chính sách lợi nhuận cổ phần

Trình tự phân phối lợi nhuận và những nhân tố ảnh hưởng đến phân phối lợi nhuận

Phương thức thanh toán lợi nhuận cổ phần

Chính sách lợi nhuận cổ phần

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""