QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ - GS. TS PHAN HUY ĐƯỜNG

 

GS. TS Phan Huy Đường tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1977, Quản trị Kinh doanh và Marketing Đại học Tổng hợp Georgetown (Hoa Kỳ) – chương trình liên kết đào tạo với Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992, nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994, được công nhận là Giáo sư ngành Kinh tế học năm 2014. Ông là Giảng viên chính Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và là giảng viên thỉnh giảng ở một số trường đại học khác. Ông nguyên là Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và hiện là trợ lý Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế.

 

GS. TS Phan Huy Đường là tác giả (viết một mình), chủ biên, đồng chủ biên và tham gia viết hơn 10 đầu sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, chủ nhiệm nhiều công trình nghiên cứu khoa học và có hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, kinh tế phát triển, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế đối ngoại, quản lý kinh tế, khoa học quản lý, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý khu vực công và quản lý các tổ chức công, lãnh đạo các tổ chức công…

 

Quản lý nhà nước về kinh tế là môn khoa học giáp ranh giữa kinh tế học, quản trị học, quản trị kinh doanh, khoa học quản lý và nhà nước pháp quyền, có đối tượng nghiên cứu là các quy luật và các vấn đề mang tính quy luật về sự ra đời, hình thành, tác động qua lại của các mối quan hệ, giữa các thực thể có liên quan đến các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế của một quốc gia.

 

Nhằm giúp việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, sinh viên và học viên đảm bảo tính hệ thống, cơ bản các kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức biên soạn giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, do GS. TS Phan Huy Đường – nguyên chủ nhiệm Bộ môn Quản lý kinh tế thực hiện.

 

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế được biên soạn trên cơ sở đúc kết lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện đại và trong quá trình đổi mới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Giáo trình đã khái quát hóa các khái niệm, phạm trù, các yếu tố, bộ phận cấu thành, các chức năng, nguyên tắc, phương pháp, tổ chức bộ máy thông tin và quyết định quản lý, cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế.

 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã kế thừa và chọn lọc những kiến thức từ các công trình nghiên cứu, các chuyên đề về quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về kinh tế kết hợp với những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh. Hy vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn rõ hơn về Quản lý nhà nước về kinh tế sau khi đọc xong cuốn sách này.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Quản lý nhà nước

1.1 Những vấn đề chung về nhà nước

1.2 Quản lý nhà nước và thể chế hành chính nhà nước

1.3 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học quản lý nhà nước về kinh tế

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 2: Đặc trưng kinh tế thị trường và quản lý nhà nước về kinh tế

2.1 Kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế

2.2 Kinh tế thị trường

2.3 Các đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.4 Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 3: Cơ chế, chức năng và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

3.1 Quy luật kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế

3.2 Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

3.3 Các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 4: Phương pháp và công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

4.1 Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

4.2 Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 5: Thông tin và quyết định quản lý nhà nước về kinh tế

5.1 Thông tin trong quản lý nhà nước về kinh tế

5.2 Quyết định quản lý kinh tế của nhà nước

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 6: Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

6.1 Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

6.2 Cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam

6.3 Đổi mới bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Chương 7: Cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.1 Tổng quan về cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.2 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

7.3 Đổi mới công tác cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế

Tóm tắt chương

Câu hỏi ôn tập

Bài tập

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""