QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

 

 

Nguồn lực doanh nghiệp nói chung là sự tổng hòa giữa các nguồn lực hữu hình có thể chi phối trong kinh doanh như: nhân, tài, vật, lực và nguồn lực vô hình như thời gian, thông tin và tri thức. Việc doanh nghiệp có dành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường hay không không phụ thuộc vào quy mô số lượng của nguồn lực doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào trình độ khoa học trong phân bổ nguồn lực.  Sự cạnh tranh trên thị trường  ngày nay ngày càng có xu thế quốc tế hóa, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phải đối mặt với cuộc chiến kinh tế trên thế giới, vì vậy, học tập và nắm bắt một số kiến thức lý luận liên quan đến phân bổ nguồn lực đã trở thành nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

 

Mục đích chính của cuốn sách này là giới thiệu những kiến thức lý luận về kinh tế học quản lý, nhưng không chú trọng theo đuổi tính hệ thống và tính hoàn chỉnh của lý luận quản lý cũng như nâng cao trình độ lý luận đơn thuần của cán bộ quản lý mà là để nâng cao tố chất tổng hợp của cán bộ quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phương diện mang tính thực tế. Mục tiêu của cuốn sách là giúp cho cán bộ quản lý phân bổ nguồn lực tối ưu trong doanh nghiệp, nâng cao khả năng phán đoán, suy nghĩ và sự sáng tạo trong công tác quản lý.

 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý cũng như tất cả những ai đang làm công tác liên quan đến vấn đề quản lý, đặc biệt là quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: ĐỊNH VỊ PHÂN BỐ NGUỒN LỰC

 

PHẦN 1: PHÂN BỐ NGUỒN LỰC

 

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CUNG CẦU

 

PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CUNG CẦU

 

PHẦN 2: TÍNH ĐÀN HỒI CỦA CUNG CẦU

 

PHẦN 3: HIỆU QUẢ TIÊU DÙNG

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NHÓM SẢN XUẤT

 

PHẦN 1: NHÓM YẾU TỐ

 

PHẦN 2: NHÓM SẢN PHẨM

 

PHẦN 3: PHÂN TÍCH TÍNH KINH TẾ CỦA QUY MÔ

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN GIÁ THÀNH

 

PHẦN 1: PHÂN TÍCH XU THẾ PHẢI ĐỐI MẶT

 

PHẦN 2: QUẢN LÝ TOÀN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ PHẢI ĐỐI MẶT

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT CẤU THỊ TRƯỜNG

 

PHẦN 1: CẠNH TRANH HOÀN TOÀN VÀ LUNG ĐOẠN HOÀN TOÀN

 

PHẦN 2: CẠNH TRANH LŨNG ĐOẠN VÀ CẠNH TRANH ĐẦU SỎ

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 1: NHẬN BIẾT RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO

 

PHẦN 3: ĐỀ PHÒNG RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÔ HÌNH

 

PHẦN 1: ĐIỀU CHỈNH SÁCH LƯỢC QUẢN LÝ

 

PHẦN 2: QUẢN LÝ MẠNG INTERNET

 

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG MẤT TÁC DỤNG

 

 Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""