QUẢN LÝ CÔNG (GS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUẢN LÝ CÔNG (GS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG)

 

GS. TS Phan Huy Đường tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1977, Quản trị Kinh doanh và Marketing Đại học Tổng hợp Georgetown (Hoa Kỳ) – chương trình liên kết đào tạo với Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992, nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994, được công nhận là Giáo sư ngành Kinh tế học năm 2014. Ông là Giảng viên chính Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và là giảng viên thỉnh giảng ở một số trường đại học khác. Ông nguyên là Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và hiện là trợ lý Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế.

 

Quản lý công được tiếp cận nghiên cứu từ điểm xuất phát của việc hình thành chính sách hoạt động quản lý của nhà nước chuyển sáng nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp, cách thức quản lý khu vực công và quản lý các tổ chức công trong bối cảnh thế giới và trong nước đã, đang diễn ra những thay đổi lớn. Do vậy, quản lý công không đơn thuần là việc vận dụng pháp luật, các công cụ quản lý của nhà nước để quản lý khu vực công, quản lý xã hội. Quản lý công ngày nay là quản lý hiệu quả, là sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật và khoa học quản lý vào hoàn cảnh cụ thể của khu vực công, tổ chức công để sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả cao.

 

Đọc cuốn sách Quản lý công, độc giả có thể thấy được sự đổi mới, phát triển và sáng tạo không ngừng của khoa học quản lý công trong một thế giới đang thay đổi, trong một quốc gia đang trỗi dậy, hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện của Việt Nam.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khu vực công và quản lý khu vực công

1. Khu vực công và vai trò của khu vực công trong nền kinh tế quốc dân

2. Quản lý khu vực công

3. Quản lý khu vực công trong một thế giới đang thay đổi

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

Chương 2: Hành chính công

1. Các cách tiếp cận hành chính công

2. Các yếu tố cấu thành hành chính công

3. Chức năng của hành chính công

4. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hành chính công

5. Cải cách hành chính

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

Chương 3: Quản lý và cung cấp dịch vụ công

1. Khái niệm và phân loại dịch vụ công

2. Đặc điểm của dịch vụ công và vai trò của nhà nước trong quản lý và cung cấp dịch vụ công

3. Các xu hướng cải cách hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công trên thế giới

4. Xã hội hóa cung ứng dịch vụ công

5. Quan hệ đối tác công – tư trong cung ứng dịch vụ công

6. Quản lý và cung cứng một số dịch vụ công hiện nay

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

Chương 4: Quản lý công mới

1. Vai trò của nhà nước và hành chính công trong nền kinh tế thị trường

2. Quản lý công mới

3. Các chiến lược quản lý khu vực công hiệu quả

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

Chương 5: Quản lý chiến lược trong các tổ chức

1. Chiến lược của tổ chức

2. Quản lý chiến lược

3. Xây dựng chiến lược trong các tổ chức

4. Tổ chức điều hành, thực hiện chiến lược

5. Kiểm tra, đánh giá trong thực hiện chiến lược

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

Chương 6: Quản lý và phát triển tổ chức công

1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản về tổ chức công

2. Quản lý tổ chức công

3. Phát triển các tổ chức công

4. Tổ chức nhà nước và quản trị nhà nước “tốt”

Tóm tắt chương

Câu hỏi cuối chương

Tình huống thảo luận

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""