QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ - GS. TS. VÕ THANH THU

 

Năm 2010 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng: Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEANs, là năm Nhà nước có nhiều chủ trương lớn nhằm đưa đất nước ra khỏi sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009, và cũng là năm chúng ta quyết tâm thực hiện các cam kết của hiệp định WTO nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập nhanh, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới.

 

Và để cung cấp những kiến thức khoa học có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn giáo trình Quan hệ Kinh tế Quốc tế do GS.TS Võ Thanh Thu làm chủ bien. Cuốn sách này chứa đựng các kiến thức khoa học về mảng kinh tế đối ngoại: Các vấn đề về lý luận về quan hệ kinh tế quốc tế; về hội nhập; về cơ sở thiết lập và vận dụng chính sách thương mại đầu tư, du lịch… quốc tế; nghiên cứu các định chế quốc tế tác động tới kinh tế, tài chính, thương mại của Việt Nam; ngoài ra cuốn sách giới thiệu chính sách Quan hệ kinh tế của Việt Nam và triển vọng phát triển.

 

Cuốn sách Quan hệ Kinh tế quốc tế không những là giáo trình phục vụ cho giảng dạy ở bậc đại học và trên đại học cho các ngành: kinh doanh Quốc tế, ngành ngoại thương, ngành Quan hệ quốc tế…, mà còn là tài liệu tham khảo cho Viện nghiên cứu kinh tế Quốc tế; các nhà khoa học, các nhà quản trị quan tâm đến mảng kinh tế đối ngoại.

 

MỤC LỤC

Phần I: Cơ sở khoa học của nghiên cứu qhktqt và tổng quan nền kinh tế thế giới

Chương 1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế

Chương 2. Đặc điểm của kinh tế thê giới

Chương 3. Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Phần II: Liên kết kinh tế quốc tế

Chương 4. Liên kết kinh tế quốc tế

Chương 5. Các định chế kinh tế và tài chính quốc tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới

Chương 6. Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN

Chương 7. Hiệp định thương mại Việt Mỹ

Chương 8. Tổ chức thương mại thế giới

Phần III: Chính sách ngoại thương và mậu dịch quốc tế hàng hữu hình

Chương 9. Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới

Chương 10. Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương

Chương 11. Mậu dịch quốc tế hàng hữu hình

Chương 12. Chính sách ngoại thương của Việt Nam

Phần IV: Thương mại dịch vụ

Chương 13. Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

Chương 14. Du lịch quốc tế

Chương 15. Xuất nhập khẩu lao động quốc tế

Phần V: Đầu tư quốc tế

Chương 16. Đầu tư quốc tế

Chương 17. Đầu tư quốc tế ở Việt Nam

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""