PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH  DỊCH GIẢ NGUYỄN VĂN DŨNG

 

- Sách dùng cho sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh, giảng viên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, khoa học xã hội

- Sách dẫn đầu thị trường, đưa lý thuyết, triết lý và kỹ thuật nghiên cứu vào thực tiễn, giúp người nghiên cứu hiểu tầm quan trọng thực tiễn các phương pháp nghiên cứu

 

Lời nói đầu

 

Khi viết bản thứ tư của Phương pháp nghiên cứu cho sinh viên kinh doanh, chúng tôi đã hồi đáp nhiều bình luận nhận được liên quan các ấn bản trước. Đặc biệt điều này đã dẫn chúng tôi nghiên cứu và viết thêm hai chương mới: “Hiểu các triết lý và tiếp cận nghiên cứu (chương 4) và Hình thành thiết kế nghiên cứu” (chương 5) và cập nhật đáng kể chương 13 “phân tích dữ liệu định tính”.

 

Ngoài ra chúng tôi đã xem xét đến tầm quan trọng ngày càng tăng của Internet như phương tiện  tiếp cận nghiên cứu học thuật và các tập dữ liệu nghiên cứu. Điều này kết hợp vớ thực tiễn năng lực xử lý vi tính dễ tiếp cận và không tốn kém lắm đối với đa số sinh viên, đã có các hàm ý quan trọng đối với nghiên cứu của sinh viên kinh doanh và quản trị....

 

Khi chuẩn bị ấn bản lần bốn này chúng tôi may mắn nhận được phản hồi đáng kể từ các đồng nghiệp ở đại học Anh quốc và Hải ngoại. Chúng tôi cực kỳ biết ơn mọi nhà bình luận đã dành thời gian và chia sẻ các ý tưởng. Đáp ứng cụ thể cho phản hồi này là việc đưa vào các mục về biên soạn các phỏng vấn ghi âm, phân tích ngôn từ, an toàn cá nhân khi tiến hành nghiên cứu.. Chúng tôi mong muốn cảm ơn  mọi nhân viên tại Peason Education (cả quá khứ và hiện tại) đã hỗ trợ chúng tôi qua quá trình viết ấn bản thứ tư này.

 

MỤC LỤC

 

PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

TÁC GIẢ THAM GIA

LỜI CẢM TA CỦA NHÀ XUẤT BẢN

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ, CẤU TRÚC CỦA QUYỂN SÁCH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. GIỚI THIỆU

2. BẢN CHẤT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

3. BẢN CHẤT CỦA NGHIÊN CỨU KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

4. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

5. MỤC ĐÍCH VÀ CẤU TRÚC CỦA QUYỂN SÁCH

6. TÓM TẮT

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

CÂU HỎI ÔN VÀ THẢO LUẬN, THAM KHẢO, SÁCH ĐỌC THÊM, CÁC CÂU TRẢ LỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 2: HÌNH THÀNH VÀ LÀM SÁNG TỎ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. GIỚI THIỆU

2. NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA MỘT CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU TỐT

3. HÌNH THÀNH VÀ CHẮT LỌC NHỮNG Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU

4. BIẾN Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU THÀNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

5. VIẾT ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA BẠN

6. TÓM TẮT

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ, CÂU HỎI ÔN VÀ THẢO LUẬN

TIẾN HÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU: TỨ Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU ĐẾN ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÀI LIỆU THAM KHẢO, SÁCH ĐỌC THÊM

CHƯƠNG 3: BÌNH LUẬN NHẬN XÉT CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. GIỚI THIỆU

2. ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

3. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU SẴN CÓ

4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM TÀI LIỆU CỦA BẠN

5. TIẾN HÀNH TÌM KIẾM TÀI LIỆU

6. THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU

7. GHI LẠI TÀI LIỆU CỦA BẠN

8. TÓM TẮT

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ, CÂU HỎI ÔN VÀ THẢO LUẬN

TIẾN HÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA BẠN: NHẬN XÉT BÌNH LUẬN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

TÀI LIỆU THAM KHẢO, ĐỌC THÊM

TÌNH HUỐNG: VĂN HÓA QUỐC GIA VÀ PHONG CÁCH QUẢN LÝ

CHƯƠNG 4: HIỂU TRIẾT LÝ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 GIỚI THIỆU

4.2 HIỂU TRIẾT LÝ NGHIÊN CỨU CỦA BẠN

3. CÁC TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

4. TÓM TẮT

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

CÂU HỎI VÀ THẢO LUẬN

TIẾN HÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA BẠN: CHUẨN ĐOÁN TRIẾT LÝ NGHIÊN CỨU CỦA BẠN

TÀI LIỆ THAM KHẢO, SÁCH ĐỌC THÊM

TÌNH HUỐNG: TIẾP THỊ CÁC SẢN PHẨM ÂM NHẠC CÙNG VỚI CÁC KÊNH ÂM NHẠC KỸ THUẬT SỐ ĐANG NỔI LÊN

CHƯƠNG 5: HÌNH THÀNH THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. GIỚI THIỆU

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA BẠN

3. NHU CẦU MỘT CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU RÕ RÀNG

4. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHỨC HỢP - KẾT HỢP CÁC KỸ THUẬT VÀ THỦ TỤC ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH

5. KHUNG THỜI GIAN

6. ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

7. ĐẠO ĐỨC CỦA THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

5.8 TÓM TẮT

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ, CÂU HỎI THẢO LUẬN

TIẾN HÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA BẠN: QUYẾT ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

TẠI LIỆU THAM KHẢO, SÁCH ĐỌC THÊM

TÌNH HUỐNG: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ MARKETING QUỐC TẾ CỦA CÁC HÃNG DU LỊCH TRƯỢT TUYẾT ANH QUỐC

CHƯƠNG 6: THƯƠNG THẢO TIẾP CẬN VÀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

1. GIỚI THIỆU

2. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN HỆ VỚI TIẾP CẬN DỮ LIỆU

3. CHIẾN LƯỢC ĐẠT ĐƯỢC SỰ TIẾP CẬN

4. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

5. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG BÍ ẨN TRONG CÁC CHUỖI NHÀ HÀNG

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU

1. GIỚI THIỆU

2. KỸ THUẬT LẤY MẪU THEO XÁC SUẤT

3. KỸ THUẬT LẤY MẪU PHI XÁC XUẤT

4. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: SỰ ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ TÍNH TRUNG THỰC TRONG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 8: SỬ DỤNG DỮ LIỆU THỨ CẤP

1. GIỚI THIỆU

2. CÁC LOẠI DỮ LIỆU THỨ CẤP VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

3. ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU THỨ CẤP

4. LỢI ĐIỂM VÀ BẤT LỢI CỦA DỮ LIỆU THỨ CẤP

5. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU THỨ CẤP

6. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

CHƯƠNG 9: THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP QUA QUAN SÁT

1. GIỚI THIỆU

2. QUAN SÁT THAM GIA: PHẦN GIỚI THIỆU

3. QUAN SÁT THAM GIA: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NGHIÊN CỨU

4. QUAN SÁT THAM GIA: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

5. QUAN SÁT CÓ CẤU TRÚC: PHẦN GIỚI THIỆU

6. QUAN SÁT CÓ CẤU TRÚC: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

7. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: KHÁM PHÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH NGHIỆM TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG Ở NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 10: THU TẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP BẰNG PHỎNG VẤN BÁN CẤU TRÚC, PHỎNG VẤN SÂU VÀ PHỎNG VẤN NHÓM

1. GIỚI THIỆU

2. CÁC LOẠI PHỎNG VẤN VÀ MỐI LIÊN KẾT CỦA CHÚNG VỚI CÁC MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU

3. TÌNH HUỐNG PHÙ HỢP VỚI PHỎNG VẤN PHI TIÊU CHUẨN HÓA (ĐỊNH TÍNH)

4. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU VÀ CHUẨN BỊ CHO CUỘC PHỎNG VẤ

5. NĂNG LỰC PHỎNG VẤN

6. QUẢN LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẬU CẦN VÀ NGUỒN LỰC

7. PHỎNG VẤN NHÓM VÀ NHÓM TIÊU ĐIỂM

8. PHỎNG VẤN QUAN ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ INTRANET

9. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG TRONG NGÀNH XUẤT BẢN

CHƯƠNG 11: THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP BẰNG BẢNG CÂU HỎI

1. GIỚI THIỆU

2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT BẢNG CÂU HỎI

3. QUYẾT ĐỊNH CẦN PHẢI THU THẬP DỮ LIỆU NÀO

4. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI

5. THỰC HIỆN BẢNG CÂU HỎI

6. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC CHUỖI CUNG ỨNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

1. GIỚI THIỆU

2. CHUẨN BỊ, NHẬP VÀ KIỂM TRA DỮ LIỆU

3. KHÁM PHÁ VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

4. MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG THỐNG KÊ

5. XEM XÉT CÁC QUAN HỆ, CÁC KHÁC BIỆT VÀ XU HƯỚNG BẰNG THỐNG KÊ

6. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 13: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

1. GIỚI THIỆU

2. KHÁC BIỆT GIỮA DỮ LIỆ ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

3. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

4. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

6. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRÊN CƠ SỞ DIỄN DỊCH

7. THỦ TỤC PHÂN TÍCH THEO PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP

8. ĐỊNH LƯỢNG DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

9. SỬ DỤNG CADQAS ĐỂ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

10. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: SỰ LẠM DỤNG INTERNET TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHƯƠNG 14: VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BẢN BÁO CÁO DỰ ÁN CỦA BẠN

1. GIỚI THIỆU

2. BẮT ĐẦU VIỆC VIẾT

3. CẤU TRÚC BÁO CÁO DỰ ÁN CỦA BẠN

4.BỐ CỤC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO DỰ ÁN

5. PHÁT TRIỂN MỘT VĂN PHONG THÍCH HỢP

6. ĐÁP ỨNG NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

7. TRÌNH BÀY VẤN ĐÁP BẢN BÁO CÁO

8. TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: NỖI THẤT VỌNG VỀ BẢN THẢO CỦA AKASMA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC:

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỦ ĐỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU MẪU

PHỤ LỤC 2: CÁC HỆ THỐNG GHI TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 3: TÍNH CỠ MẪU TỐI THIỂU

PHỤ LỤC 4: BẢNG SỐ DÙNG ĐỂ LẤY MẪU NGẪU NHIÊN

PHỤ LỤC 5: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ KHÔNG PHÂN BIỆT

THUẬT NGỮ

 

Sachkinhte.vn trân trong giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""