PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ CỦA PGS.TS ĐINH PHI HỔ

 

LỜI TỰA

Đối với chương trình đào tạo sau đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học giúp học viên thạc sỹ và nghiên cứu sinh tiến sĩ có kiến thức của nhà nghiên cứu nhằm thực hiện nghiên cứu dưới dạng luận án nghiên cứu (luận văn thực sỹ và luận án tiến sỹ). Luận án nghiên cứu là một nghiên cứu khoa học nhưng có đặc thù riêng, gắn với sự ràng buộc về thời gian và kinh phí để thực hiện nghiên cứu.

 

Trong thực tiễn Việt Nam, khó khăn lớn nhất mà phần lớn học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu gặp phải là sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng cần có của nhà nghiên cứu trong việc thực hiện một nghiên cứu.

 

Việc thực hiện một công việc nghiên cứu đòi hỏi ở nhà nghiên cứu không những kiến thức chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu mà còn cả kỹ năng sử dụng phầm mềm chuyên dụng và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Hơn nữa, nhà nghiên cứu còn phải biết khai thác kết quả nghiên cứu để phổ biến nó với dạng bài báo khoa học. Đây cũng là thách thức cho các chương trình đào tạo sau đại học, và là mong đợi của sinh viên và nhà nghiên cứu.

 

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu kho học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng wgns dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

 

Dựa trên quan điểm xuyê xuốt này, tác giả nỗ lực biên soạn cuốn sách với một kết cấu gồm 3 nhó kiến thức thể hiện trong 3 phần:

 

Phần 1: Tổng quan về phương pháp và quy trình nghiên cứu gồm 2 chương: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và quy trình nghiên cứu. Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp và suy diễn, và phân biệt được cách tiếp cận định tính, định lượng, nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nhiên cứu khoa học và luận án nghiên cứu.

 

Phần 2: Viết đề cương và luận văn thạc sỹ gồm 3 chương: Viết đề cương luận văn thạc sỹ; Viết luận văn thạc sỹ; và viết bài báo khoa học. Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết một đề cương và luận văn thác sỹ đạt chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, phần này giúp người đọc thấy được sự khác biệt về hình thức và nội dung của đề cương cũng như luận văn giữa các trường đại học trong và ngoài nước, và giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của tạp chí khoa học chuyên ngành.

Phần 3: Các công cụ phân tích cho nhà nghiên cứu gồm 4 chương: Kiểm địn thống kê;Ứng dung phân tích hồi quy tuyến tính đa biến;Ứng dụng mô hình  hồi quy Binary Logistic; và Mô hình phân tích nhân tố khám phá. Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu; đặc biệt là việc sử dụng phần mềm SPSS trng phân tích. Phần này cũng bao gồm kiến thức về công cụ phân tích thống kê, ứng dụng  phân tích các mô hình kinh tế lượng thương được sử dụng trong nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới...

 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi thiết sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc. PGS.TS ĐINH PHÍ HỔ

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

PGS.TS. ĐInh Phi Hổ, tác giả cuốn sách này, là một trong những người có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy, hướng dẫn học viên thạc sỹ, nghiên cứu và nghiên cứu những vấn đề kinh tế học, kinh tế phát triển và nông nghiệp. Tác giả đã có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước liên quan đến những chủ đề trên.

 

Trong những năm gần đây, để thích ứng với trình độ phát triển kinh tế Việt Nam nâng cao và gắn với trình độ phát triển trên thế giới, các chương trình đào tạo sau đại học được mở rộng và đòi hỏi học viên quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu khoa học và chất lượng của luận văn tốt nghiệp.

 

Trong thực tiễn Việt Nam, khi viết luận văn nghiên cứu, mặc dù có sự nỗ lực rất lớn, nhiều học viên vẫn cảm thấy bối rối và gặp nhiều khó khăn trong việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, nhất là áp dụng các công cụ phân tích và nghiến cứu. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng chuẩn mực khoa học cũng như chưa vận dụng và kế thừa được những thành tựu của các công trình nghiên cứu trước đó, đặc biệt là chưa phổ biến kết quả nghiên cứu qua bài báo khoa học.

 

Từ kinh nghiệm nghiên cứu qua nhiều năm tích lũy, cũng như qua việc tham khảo các tài liệu quốc tế và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm gần đây của mình tại Việt Nam, PGS.TS. Đinh Phi Hổ đã đúc kết các vấn đề để hình thành cuốn sách chuyên khảo: Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sỹ. Trong tác phẩm này, độc giả sẽ hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học và cách tiếp cận nghiên cứu, biết cách viết đề cương và luận văn thạc sỹ và hình thành kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng công cu phân tích trong nghiên cứu, nhất là việc sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích.

 

Điều thú vị kế tiếp của cuốn sách nà là những kinh nghiệm trình bày một bài báo khoa học của tác giả. Những ai đã gặp phải nhiều trở ngại khi chuyển đổi công trình nghiên cứu của mình thành một bài báo khoa học sẽ cảm thấy thích thú và giải tỏa được nhiều băn khoăn, thắc mắc cũng như học hỏi, ứng dụng được nhiều thông tin, cách thức và kinh nghiệm viết báo cáo khoa học.

 

Tại Việt nam có nhiều sách viết về phương pháp nghiên cứu khoa học, kinh tế lượng, nghiên cứu định lượng...nhưng có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên viết theo cách tiếp cận gắn phương pháp nghiên cứu với ứng dụng cụ thể vào việc viết luận án nghiên cứu và hữu dụng hóa kết quả nghiên cứu thành bài báo khoa học. Những vấn tưởng chừng rắc rối, phức tạp, đa diện, đa chiều ấy lại được tác giả trình bày thật rõ ràng, mạc lạc, trong sáng, súc tích, khái quát và hệ thống.

 

Với sự mới mẻ, chặt chẽ về cách bố cục và tư duy sáng tạo, tôi cho rằng cuốn sách Phương pháp nghiên cứu kinh tế và Viện luận văn thạc sỹ sẽ rất hữu ích không chỉ cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành kinh tế, mà còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho các nhà nghiên cứu, và những bạn đọc có quan tâm đến nghiên cứu kinh tế. - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC

 2. CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

 4. HÌNH THỨC NGHIÊN CỨU

 5. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU

 

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

 1. KHÁI NIỆM

 2. CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

 3. NỘI DUNG CÁC BƯỚC

 

 PHẦN 2: VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN VĂN THỰC SĨ

 

 CHƯƠNG 3: VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. KHÁI NIỆM

 2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG

3. HÌNH THỨC CỦA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THỰC SĨ

 

CHƯƠNG 4:  VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ

 1. KHÁI NIỆM

 2. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

 3. HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN THẠC SỸ

 4. KỸ NĂNG CẦN THIẾT

 5. MẤY GỢI Ý CỦA TÁC GIẢ VỀ HÌNH THỨC VIẾT LUẬN VĂN

 

CHƯƠNG 5: CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC KINH TẾ

 1. NỘI DUNG CỦA BÀI BÁO KHOA HỌC

 2. TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

PHẦN 3: CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU

 

CHƯƠNG 6: KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ DÙNG TRONG PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI THAM SỐ TRUNG BÌNH

 1. KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG

 2. KIỂM ĐỊNH T ĐỐI VỚI MẪU ĐỘC LẬP

 3. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI MỘT YẾU TỐ

 4. TÌNH HUÔNG ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIÊN

1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

 2. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU CHÉO: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG NÔNG THÔN

 3. TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 8: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH NGHÈO VÀ THAY ĐỔI THU NHẬP

 1. MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO Ở NÔNG THÔN

 2. MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN SAU KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG 9: MÔ HÌNH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ỨNG DỤNG TỎNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ

 1. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 2. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 3. TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG: SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH A.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""