PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - KIẾN THỨC CƠ BẢN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - KIẾN THỨC CƠ BẢN – TRẦN TIẾN KHAI

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung các kiến thức căn bản cho sinh viên khối ngành kinh tế ở bậc cử nhân, cũng như bậc cao học đối với các học viên chưa từng học môn này, và làm phong phú nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành, Khoa Kinh tế Phát triển đã đặt ra yêu cầu biên soạn Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế dùng làm tài liệu nền để giảng dạy cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế.

 

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu kinh tế được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên đạt được kiến thức căn bản và tổng quát về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng cho khoa học kinh tế. Giáo trình cũng hướng đến phát triển kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá mang tính khoa học cho sinh viên.

 

Giáo trình được viết theo lối ứng dụng, giúp sinh viên vừa hiểu được những kiến thức lý thuyết cơ bản nhất của nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu, vừa biết cách áp dụng cho các nghiên cứu cụ thể. Ngoài ra, giáo trình cũng được viết cụ thể, dễ hiểu, và có minh họa để người đọc tự học.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế

1. Các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học

2. Các loại hình nghiên cứu khoa học

3. Nghiên cứu kinh tế

4. Các phương pháp tư duy khoa học

5. Nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính và phối hợp

6. Các hình thức tổ chức nghiên cứu

7. Quy trình nghiên cứu

Chương 2: Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu

1. Xác định vấn đề nghiên cứu

2. Xác định mục tiêu nghiên cứu

3. Xác lập câu hỏi nghiên cứu

4. Xác lập giả thuyết nghiên cứu

5. Đặt tên đề tài

Chương 3: Tổng quan tài liệu

1. Giới thiệu về tổng quan tài liệu

2. Vai trò của tổng quan tài liệu

3. Thế nào là một tổng quan tài liệu tốt

4. Chiến lược khai thác thông tin dữ liệu

5. Nguồn thông tin và dữ liệu đánh giá

6. Cách viết trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo

Chương 4: Phát triển khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích

1. Giới thiệu về khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích

2. Khung lý thuyết

3. Khung khái niệm

4. Khung phân tích

Chương 5: Đo lường và thang đo

1. Bản chất của việc đo lường

2. Thang đo

3. Áp dụng thang đo trong nghiên cứu kinh tế

4. Ứng dụng các thang đo cho điểm khi thiết kế câu hỏi điều tra

5 Ứng dụng các thang đo xếp hạng khi thiết kết câu hỏi điều tra

6. Sai số trong đo lường và nguồn sai số

Chương 6: Phương pháp chọn mẫu và xác định cỡ mẫu

1. Bản chất của việc chọn mẫu

2. Các bước thiết kế chọn mẫu

3. Chọn mẫu xác suất

4. Chọn mẫu phi xác suât

5. Xác định cỡ mẫu

Chương 7: Viết đề cương nghiên cứu

1. Đề cương nghiên cứu là gì

2. Nội dung và cấu trúc của đề cương nghiên cứu

Chương 8: Thu thập dữ liệu

1. Nguồn dữ liệu

2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

3. Bảng hỏi

4. Tổ chức điều tra khảo sát

Chương 9: Nhập và xử lý dữ liệu

1. Nhập số liệu

2. Thanh lọc dữ liệu

3. Phân tích thống kê mô tả

4. Phân tích kiểm định giả thuyết so sáng

5. Phân tích dữ liệu sơ khởi

Chương 10: Viết báo cáo nghiên cứu

1. Cấu trúc báo cáo nghiên cứu

2. Cách viết nội dung

3. Hình thức viết

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""