PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 

 

Kinh tế tri thức là giai đoạn phát triển mới - sự chuyển đổi có tính căn bản của nền kinh tế công nghiệp, thực chất là sự chuyển hướng từ dựa chủ yếu vòa nguồn vật chất sang chủ yếu dựa vào nguồn lực trí tuệ con người; Là nền kinh tế sử dụng có hiệu quả tri thức mới của nhân loại để phát triển nhanh và bền vững; Trong nền kinh tế đó, phần lớn giá trị sản phẩm được tạo ra là do tri thức. Ngày nay, các nền kinh tế phát triển trên thế giới đang chuyển sang kinh tế tri thức.

 

Cuốn sách này ra đời với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Hà nội theo hướng kinh tế tri thức, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu về phát triển kinh tế tri thức của một số ngành, lĩnh vực chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức trên địa bàn thủ đô đến năm 2020.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC THỦ ĐÔ HÀ NỘI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

 

CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""