PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

PGS. TS. ĐINH VĂN SƠN

 

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán là mục tiêu, đồng thời là động lực quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mọi nền kinh tế được vận hành bởi cơ chế thị trường. Về mặt lý luận cũng như thực tế đã khẳng định các vai trò vốn có, không thể phủ nhận của thị trường chứng khoán. Trong nền kinh tế thị trường, với Nhà nước, thị trường chứng khoán là công cụ giám sát và điều tiết hiệu quả nền kinh tế vĩ mô. Với các doanh nghiệp, thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng, đảm bảo cho quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán góp phần gia tăng cơ hội và sự lựa chọn trong các quyết định đầu tư của mình.

 

Nền kinh tế Việt Nam với điểm xuất phát là một nền kinh tế chậm phát triển, cugnf với một thời gian quá dài được vận hành bởi cơ chế kế hoạch hóa tập trung, nhưng đến nay đã và đang trong quá trình tiếp cận các tiêu chí của một nền kinh tế thị trường phát triển, đã có những thành tựu phát triển đáng khích lệ. Một trong những thành công nổi bật là đã xây dựng thành công và từng bước hoàn thiện, tạo đà cho sự phát triển vững chắc của thị trường chứng khoán trong tương lai.

 

Với cách tiếp cận có tính hệ thống, biện chứng và logic, cuốn sách chuyên khảo Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đã hệ thống hóa và phân tích sâu sắc những lý luận quan trọng về thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán phát triển bền vững với những tiêu chí xác định vừa khoa học, vừa thực tiễn; về những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoản của một số quốc gia tiêu biểu, về bức tranh toàn cảnh sống động với những thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

1. Những vấn đề lý luận cơ bản về TTCK

2. Cơ chế hoạt động của TTCK

3. Phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Chương 2: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán

1. Những vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với TTCK

2. Bộ máy quản lý nhà nước đối với TTCK

3. Xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật và các công cụ quản lý khác

4. Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán

Chương 3: Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở một số nước trên thế giới

1. TTCK ở một số nước công nghiệp phát triển

2. TTCK của một số nước châu Á đang phát triển

3. Bài học kinh nghiệm phát triển TTCK đối với Việt Nam

Chương 4: Thị trường chứng khoán Việt Nam – Những năm đầu xây dựng và phát triển

1. Mô hình tổ chức thị trường và các chủ thể tham gia TTCK

2. Tình hình phát triển và niêm yết chứng khoán

3. Hoạt động giao dịch, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

4. Hoạt động của các tổ chức kinh doanh và dịch vụ chứng khoán

5. Hoạt động quản lý thanh tra, giám sát TTCK

6. Môi trường pháp lý đối với TTCK Việt Nam

7. Đánh giá chung về thực trạng TTCK Việt Nam

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""