PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH - LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH - LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI

TS. PHAN ĐỨC DŨNG

 

Trong hoạt động kinh doanh, đối với một công ty phải làm sao quản lý tài sản hiện có một cách hiệu quả nhất. Như vậy, thông tin nào là cần thiết cho giám đốc công ty, và vấn đề làm thế nào để liên kết các thông tin kế toán cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định trong tương lai. Chẳng hạn, những nhà quản trị cần biết số lượng tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty, các loại và số lượng chứng khoán công ty đang nắm giữ, các loại và số lượng hàng hóa trong kho; số nợ đối với các chủ nợ hay các nhà đầu tư khác nhau, sự biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

 

Những thông tin mà bất kỳ một nhà quản trị nào cũng cần biết thì đều nằm trong báo cáo mà những kế toán viên chuyên nghiệp thường gọi là báo cáo tài chính. Tại sao họ lại gọi là báo cáo tài chính, rất đơn giản vì đây là bao cáo ghi lại tình hình tài chính của công ty, một tổ chức tại một thời điểm nào đó, hay tgrong một giai đoạn kinh doanh.

 

Vấn đề quan trọng đối với độc giả, nhất là những nhà quản trị công ty nói chung và giám đốc nói riêng không chỉ dừng lại ở hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và thông tin kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được phần nào điều đó.  Từ thực tiễn đó đã thôi thúc tác giả mạnh dạn viết cuốn sách Phân tích và dự báo kinh doanh - Lý thuyết, Bài tập và Bài giải để góp một chút khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả. Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý, đưa những tình huống thực tế mà các nhà quản trị cần quan tâm.

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 10 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:

- Mục tiêu học tập: nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương để thuận lợi trong quá trình nghiên cứu

- Nội dung chính của chương: Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu của tiến trình phân tích báo cáo tài chính

- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ minh họa: Nội dung tóm tắt tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ minh họa nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỂ DỰ BÁO

1.1 Giới thiệu chung về phân tích

1.2 Nguồn tài liệu dùng trong phân tích

1.3 Các kỹ thuật sử dung trong phân tích

Phần tóm tắt và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

2.1 Dự báo và các phương pháp dự báo

2.2 Chất lượng của dữ liệu trong mô hình dự báo

2.3 Vận dung phương pháp hồi quy trong dự báo

2.4 Các yêu cầu khi thực hiện mô hình hồi quy 

2.5 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1 Phân tích kết quả sản xuất của công ty

3.2 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty

3.3 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÔNG TY

4.1 Giới thiệu về các yếu tố sản xuất kinh doanh

4.2 Phân tích yếu tố về lao động

4.3 Phân tích yếu tố tài sản cố định

4.4 Phân tích yếu tố nguyên vật liệu

4.5 Phân tích yếu tố hàng hóa tiêu thụ

4.6 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH DOANH THU

5.1 Phân tích chung về tình hình doanh thu

5.2 Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu

5.3 Phân tích dự báo doanh thu

5.4 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CHI PHÍ

6.1 Chi phí và phân loại chi phí trong công ty

6.2 Phân tích chung tình hình chi phí

6.3 Phân tích các khoản mục chi phí chính

6.4 Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí

6.5 Phân tích dự báo chi phí

6.6 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

7.1 Khái quát về lợi nhuận

7.2 Phân tích lợi nhuận

7.3 Ứng dụng phân tích lãi gộp

7.4 Chính sách bán hàng của công ty

7.5 Phân tích điểm hòa vốn

7.6 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

8.1 Tổng quan khung phân tích dự án

8.2 Phương pháp tính thời giá tiền tệ

8.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thời giá tiền tệ

8.4 Các chỉ tiêu thẩm định dự án đầu tư

8.5 Suất chiếu khấu

8.6 Phân tích rủi ro

8.7 Phần tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

Phần bài tập tổng hợp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""