PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - BÙI KIM YẾN

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chương 1: Giá trị của đồng tiền theo thời gian (the time value of money)

1. Lãi xuất

2. Khái niệm về giá trị của dòng tiền

3. Giá trị tương lai của dòng tiền theo thời gian

4. Giá trị hiện tại của dòng tiền theo thời gian

Chương 2: Mức sinh lợi và rủi ro trong đầu tư chứng khoán

1. Mức sinh lời

2. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán

3. Đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng

Chương 3: Lý thuyết thị trường hiệu quả và mô hình định giá tài sản cố định (capm)

1. Lý thuyết thị trường hiệu quả

2. Mô hình capm

3. Mô hình định giá tài sản vốn và hệ số beta

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

Chương 4: Phân tích kinh tế vĩ mô và ngành kinh tế

1. Phân tích vĩ mô và ttck

2. Phân tích ngành

Chương 5: Phân tích công ty

1. Công ty cổ phần

2. Phân tích tài chính công ty

3. Phân tích mô hình swot

Chương 6: Phân tích định giá cổ phiếu

1. Phân biệt các loại công ty và cổ phiếu

2. Các vấn đề liên quan đến phân tích cổ phiếu

3. Định giá cổ phiếu

Chương 7: Phân tích kỹ thuật

1. Những vấn đề cơ bản về phân tích kỹ thuật

2. Đồ thị

3. Nền tảng của phân tích kỹ thuật

4. Các dạng thức của đồ thị

5. Đừng trung bình di động

6. Các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật

PHẦN 3: PHÂN TÍCH TRÁI PHIẾU

Chương 8: Phân tích định giá trái phiếu

1. Lợi tức và rủi ro của đầu tư trái phiếu

2. Định giá trái phiếu

3. Đo lường lợi xuất trái phiếu

PHẦN 4: PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chương 9: Phân tích hợp đồng tương lai

1. Hợp đồng kỳ hạn

2. Hợp đồng tương lai

Chương 10: Phân tích quyền chọn

1. Hợp đồng quyền chọn

2. Giá trị nhận được của quyền chọn mua vào lúc đáo hạn

3. Giá trị nhận được của quyền chọn bán vào lúc đáo hạn

4. Công thức định giá quyền chọn black - scholes

PHẦN 5: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chương 11: Quản lý danh mục đầu tư

1. Danh mục đầu tư

2. Quản lý danh mục đầu tư

Chương 12: Đánh giá danh mục đầu tư

1. Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư

2. Đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư

Phụ lục các mẫu phân tích công ty niêm yết

Bài tập và bài giải các chương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""