PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

 

Tài chính là khâu rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì tài chính bao gồm các quá trình liên quan đến việc huy động vốn, sử dụng vốn và làm thế nào để đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp được lớn lên, có nghĩa là đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp được sử dụng có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận và duy trì hoạt động của công ty một cách ổn định, đòi hỏi công ty phải có một cơ cấu tài chính phù hợp và đảm bảo được khả năng thanh toán.

 

Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành kinh tế.

 

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp là tài liệu tham khảo có giá trị cả về lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Ngoài những lý thuyết cơ bản, chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, giáo trình còn tập hợp các tình huống phân tích trên cơ sở số liệu thực tế của nhiều loại hình doanh nghiệp. Giáo trình do tập thể giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh biên soạn, là tài liệu hữu ích dùng để học tập và nghiên cứu cho sinh viên và những người đang làm công tác thực tế tại doanh nghiệp và ngân hàng.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  DOANH NGHIỆP

 1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 2. NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬT TRONG PHÂN TÍCH
 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG

 1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 2. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM
 3. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

      BÀI TẬP CHƯƠNG 2

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. MỤC ĐÍCH CỦ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

2. NỘI DUNG CỦA CÁC CHỈ TIÊU TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KẾT QUẢ KINH DOANH

4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU DOANH THU THUẦN TỪ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

5. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN TỪ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH)

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN

1. NỘI DUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN

4. PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH TỪ VỐN LƯU ĐỘNG

5. PHÂN TÍCH CHU KỲ VỐN LƯU ĐỘNG

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1.  Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

2. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC DÒNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VỚI LỢI NHUẬN RÒNG VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH

1.  CÁC HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

2. CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

BÀI TẬP TỔNG HỢP

MỘT SỐ BÀI GIẢI GỢI Ý

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""