PHÂN TÍCH KINH DOANH LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH KINH DOANH LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (PGS.TS. NGUYỄN NĂNG PHÚC)

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có thể tiến hành phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện mới có thể giúp cho các nhà doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó, nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu – biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật – tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng từ đó có thể đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp.

 

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phân tích kinh doanh, nhóm tác giả thuộc trường Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn sách Phân tích Kinh doanh Lý thuyết và Thực hành. Cuốn sách không chỉ sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo bổ ích cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên các trường kinh tế, mà còn là tài liệu quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Bởi vậy, Phân tích kinh doanh của doanh nghiệp còn đang là mảnh đất màu mỡ cho tư duy khoa học tiếp tục phát triển.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích kinh doanh

Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng năng lực sản xuất

Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh

Chương 5: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa

Chương 6: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và lợi nhuận

Chương 7: Phâm tích hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư và hoạt động khác

Chương 8: Phân tích tình hình tài chính

 

Sachkinht.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""