PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 

Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng chiến  lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp các nhà quản lý xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phát hiện những khả năng tiềm năng cũng như nhận thấy các rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp các nhà quản lý hoạch định chiến lược phát triển cho doanh nghiệp.

Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp  còn cung cấp những thông tin cần thiết về khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời...của doanh nghiệp để giúp các nhà đầu tư, các cổ đông...lựa chọn được những quyết định hợp lý nâng cao hiệu quả sử dọng vốn của mình.

Quyển sách đi sâu phân tích kết quả quá trình sản xuất, phân tích kết quả quá trình kiểm soát chi phí, doanh thu, phân tích lợi nhuận và cuối cùng là phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Mặc dù sách được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung và ngành kế toán nói riêng nhưng sách còn hướng đến việc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của các nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư cổ đông...

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 1. Ý NGHĨA, MỤC TIÊU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 2. ĐỐI TƯỢNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 4. PHÂN LOẠI VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT

 1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT
 2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỀ KHỐI LƯỢNG
 3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 1. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 2. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH
 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SO SÁNH ĐƯỢC
 4. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHI PHÍ TRÊN 1000 ĐỒNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM
 5. PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN

 1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Ý NGHĨA, MỤC TIÊU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 2. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 3. NGUỒN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 4. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TOÁN ĐẾN TÍNH XÁC THỰC CỦA THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 6. VẬN DUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO

TÓM TẮT CHƯƠNG

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""