PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS TẬP 1

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS TẬP 1

HOÀNG TRỌNG – CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC

 

Quyển sách Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS đã ra đời được ba năm. Tác giả nhận được nhiều ý kiến góp ý, yêu cầu bổ sung của nhiều bạn đọc. Ý kiến của bạn đọc xoay quanh các vấn đề chính.

 

Một là bổ sung nội dung, ví dụ như: sử dụng custom Tables (một số phiên bản SPSS sau này do cài đặt hay do đĩa nguồn cài đặt thiếu, các bạn chỉ có Custom Tables mà không có Basic Tables hay General Tables); Vẽ đồ thị trong Excel (vẽ đồ thị trong SPSS không quen và ít tiện lợi như trong Excel); Phân tích phương sai hai yếu tố nguyên nhân; Tạo các biến giả và sử dụng biến giả trong hồi quy đối với các biến độc lập định tính, chuẩn đoán và tuyến tính hóa các biến nguyên nhân; Lập bản đồ nhận thức (bản đồ định vị); Gia trọng các quan sát, ghép trộn dữ liệu... Chúng tôi cố gắng bổ sung theo những yêu cầu này. Còn một vài nội dung khác, hiện nay do số lượng bạn đọc có nhu cầu sử dụng còn ít chúng tôi sẽ bổ sung cho lần tái bản sau.

 

Thứ hai việc sử dụng quyển sách này với các phiên bản mới hơn của SPSS như 13.0, 15.0 và 16.0. Về phiên bản SPSS 13, 15, 16 chúng tôi nhận thấy các giao diện, các lệnh thực hiện hoàn toàn tương tự nhau. Chúng tôi vẫn sử dụng phiên bản 11.5 và 13.0 vì sự gọn nhẹ, ít lỗi của hai phiên bản chuẩn này. 

 

Trong lần xuất bản này, chúng tôi tách thành 2 tập. Tập 1 phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như Thống kê, Kinh tế Lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu. Tập 2 dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

2. Bản chất của phân tích dữ liệu

3. Thống kê và phân tích dữ liệu

CHƯƠNG 1: PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MÃ HÓA, NHẬP LIỆU VÀ MỘT SỐ XỬ LÝ TRÊN BIẾN

1. Phân loại dữ liệu

2. Các loại thang đo

3. Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu

4. Cử sổ làm việc của spss

5. Tạo tập tin dữ liệu trong spss for windows

6. Một số xử lý trên biến

7. Thay đổi một số mặc định của chương trình

8. Thể hiện tiếng việt trong spss

CHƯƠNG 2: LÀM SẠCH DỮ LIỆU

1. Sự cần thiết

2. Các biện pháp ngăn ngừa

3. Các phương pháp làm sạch dữ liệu

CHƯƠNG 3: TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

1. Phương pháp và công cụ

2. Bảng tần số đơn giản

3. Các đại lượng thống kê mô tả

4. Lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả

5. Thống kê mô tả với thủ tục explore

6. Lập bảng tổng hợp nhiều biến

7. Xử lý câu hỏi có thể chọn nhiều trả lời

8. Trình bày kết quả bằng đồ thị

9. Bảng tùy biến

CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH TÍNH

1. Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định danh - định danh hoặc định danh - thứ bậc

2. Kiểm định mối liên hệ gữa 2 biến thứ bậc

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN NHẤT ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG: KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH TỔNG THỂ

1. Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của một tổng thể 

2. Kiểm định giả thuyết về sự cân bằng nhau giữa hai trung bình tổng thể

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN NHÂN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI.

1. Phân tích phương sai một yếu tố (anova)

2. Phân tích phương sai hai yếu tố (twop - way anova)

CHƯƠNG 7: KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

1. Kiểm định dấu (sign test) và kiểm định mcnemar

2. Kiểm định dấu và hạng wilcoxon

3. Kiểm định mann - whitney 2 mẫu độc lập

4. Kiểm định kruskal - wallis

5. Kiểm định chi - bình phương một mẫu

6. Kiểm định kolmogorow - smirnow một mẫu

CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ

CHƯƠNG 9: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH

1. Tương quan tuyến tính

2. Hồi quy tuyến tính

3. Hồi quy với quan hệ phi tuyến

4. Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả)

Tài liệu tham khảo

Phụ lục: bản câu hỏi

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""