PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - NGUYỄN NGỌC QUANG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PGS. TS. NGUYỄN NGỌC QUANG

Đại học Kinh tế quốc dân

 

Phân tích Báo cáo tài chính là một trong những nội dung cơ bản của phân tích kinh doanh. Trong quá trình phân tích, các chuyên giá phân tích không chỉ đơn thuần đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp qua các chỉ tiêu mà còn phải đi sâu vào tìm hiểu bản chất và đánh giá thực chất biến động của các chỉ tiêu tài chính như thế nào. Từ đó đưa ra các biện pháp ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với xu thế biến đổi của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường.

 

Để nâng cao trình độ chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, kinh tế cho các đối tượng: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, kế toán viên,… tác giả Nguyễn Ngọc Quang đã biên soạn cuốn sách Phân tích báo cáo tài chính để giúp mọi đối tượng có tài liệu cơ bản nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về phân tích tài chính, nâng cao trình độ quản lý trong các đơn vị của nền kinh tế thị trường. 

 

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: Những lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính

Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính

Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính - cơ sở dữ liệu để phân tích

Phần thứ 2: Nội dung phân tích báo cáo tài chính

Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính

Chương 4: Phân tích tổng quan tình hình tài chính

Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh

Chương 7: Phân tích rủi ro kinh doanh

Phần 3: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thủ

Chương 8: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại

Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp có thu

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""