NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VIỆT NAM (VÕ ĐẠI LƯỢC)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VIỆT NAM – TSKH VÕ ĐẠI LƯỢC

 

TSKH. Võ Đại Lược nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Thế giới (1980 – 2002), nguyên thành viên tư vấn của cố tổng bí thư Trường Chinh (1982 – 1986), nguyên chuyên gia tư vấn cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (1989 – 1998), nguyên thành viên Hội đồng Tư vấn Tài chính Tiền tệ quốc gia (1993 – 2007), tổng giám đốc trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (từ năm 2005 đến nay)

 

Cuốn sách Những vấn đề kinh tế Việt Nam gồm 12 bài viết của tác giả đã sử dụng trên các tạp chí khoa học, các diễn đàn kinh tế… và một số bài trả lời phỏng vấn các nhà bào. Những vài viết này tập trung vào các chủ đề sau:

- Đổi mới tư duy, quan điểm và định hướng phát triển Việt Nam

- Đổi mới và hoàn thiện chế độ sở hữu, tái cơ cấu DNNN

- Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tế Việt Nam

- Tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng xã hội

- Các vấn đề về phát triển vùng kinh tế và kinh tế đối ngoại Hà Nội

- Tình hình kinh tế Việt Nam

 

Góc nhìn của tác giả chú trọng vào các vấn đề của sự phát triển kinh tế Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp cần thiết. Thực tế đến nay cho thấy các kiến giải và giải pháp mà tác giả đề xuất đã phù hợp với thực tế và phù hợp với các chính sách của Đảng và Nhà nước đã được áp dụng. Tuy nhiên, cũng còn có những đề xuất cần thời gian nghiên cứu và ứng dụng cụ thể.

 

MỤC LỤC

1. Những vấn đề phát triển ở Việt Nam

2. Bối cảnh phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 và một số vấn đề về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới

3. Định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế ngành và lãnh thổ dựa trên lợi thế cạnh tranh quốc tế của Việt Nam

4. Đổi mới tư duy và quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

5. Tiếp tục đổi mởi, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

6. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam – vấn đề và giải pháp

7. Kinh nghiệm quốc tế trong việc tạo dựng những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường – những bài học cho Việt Nam hiện nay

8. Phát triển nguồn lực hướng tới tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

9. Tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

10. Vấn đề tư vấn cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

11. Một số ý kiến về phát triển kinh tế đối ngoại của Hà Nội trong thời gian tới

12. Các quan điểm và định hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

13. Trả lời phỏng vấn

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""