NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN SONG NGỮ VIỆT - ANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN SONG NGỮ VIỆT - ANH

 

Quyển sách Nguyên tắc Kế toán song ngữ Việt - Anh được viết bởi các chuyên gia Kế toán Quốc tế và được dịch bởi các chuyên gia Kế toán Việt Nam, là một trong những quyển sách đã được các chuyên gia Kế toán Việt Nam tham khảo trong quá trình nghiên cứu và dự thảo chế độ Kế toán Việt Nam, trong lộ trình hòa nhập với thực tiễn Kế toán quốc tế.

 

Quyển sách bao gồm các kiến thức cơ bản và toàn diện về các Nguyên tắc Kế toán giúp bạn đọc thú vị trong nghiên cứu và sử dụng Kế toán ở các cấp độ khác nhau, được viết một cách chính xác, cô đọng, hệ thống hóa, với nhiều ví dụ và bài tập minh họa, các phương pháp và thuật ngữ Kế toán Anh Việt được trình bày chính xác.

 

Bản dịch bảo toàn đặc điểm chính xác, độc đáo của quyển sách, văn phong của nguyên bản Anh ngữ, sử dụng các thuật ngữ Kế toán Việt Nam mới nhất và nhất quán, giúp bạn đọc thuận lợi trong tham khảo và nghiên cứu.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Kế toán – một hệ thống thông tin

1. Định nghĩa kế toán

2. Thông tin kế toán và việc ra quyết định

3. Những người ra quyết định: Những người sử dụng thông tin kế toán

4. Kế toán tài chính và kế toán quản trị

5. Thước đo kế toán

6. Các loại hình tổ chức kinh doanh

7. Tình hình tài chính và phương trình kế toán

8. Thông tin kế toán qua các báo cáo kế toán

9. Đạo đức nghề nghiệp và nghề kế toán

10. Ôn tập chương 1

Chương 2: Hệ thống kế toán kép

1. Các vấn đề liên quan đến đo lường

2. Tài khoản

3. Hệ thống kế toán kép: Phương pháp kế toán căn bản

4. Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

5. Bảng cân đối thử

6. Ôn tập chương 2

Chương 3: Thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh

1. Đo lường thu nhập kinh doanh

2. Quá trình điều chỉnh

3. Tầm quan trọng của các khoản điều chỉnh trong kế toán

4. Sửa chữa bút toán sai

5. Ghi chú về bút toán nhật ký

6. Ôn tập chương 3

Chương 4: Hoàn tất chu kỳ kế toán

1. Khái quát về một hệ thống kế toán

2. Bảng tính nháp: một công cụ của người kế toán

3. Các bước trong việc lập bảng tính nháp

4. Công dụng của bảng tính nháp

5. Các bút toán khóa sổ cần thiết

6. Bảng cân đối thử sau khi khóa sổ

7. Các bút toán đảo ngược: Bước đầu tiên tùy chọn của kỳ kế tiếp

8. Ôn tập chương 4

Chương 5: Hạch toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

2. Doanh thu bán hàng

3. Giá vốn hàng bán

4. Chi phí điều hành

5. Xử lý hàng hóa tồn kho và cuối kỳ kế toán

6. Bảng tính nháp của một công ty thương mại

7. Minh họa bảng kết quả hoạt động kinh doanh

8. Ôn tập chương 5

Chương 6: Hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt

1. Thiết lập hệ thống kế toán

2. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

3. Xử lý dữ liệu: Ba khía cạnh

4. Xử lý dữ liệu bằng máy tính

5. Xử lý dữ liệu bằng thủ công: Các sổ nhật ký và phương pháp ghi chép

6. Ôn tập chương 6

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""