NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

 

Môn học lý thuyết thống kê trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra thu thập thông tin thực tế để phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, tổng hợp tài liệu điêu tra, phân tích toàn hệ thống chỉ tiêu phân tích, vận dụng hệ thống phương pháp phân tích thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh, cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ lãnh đạo các cấp quản lý thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp, kinh tế xã hội.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

 

CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA THỐNG KÊ THU THẬP THÔNG TIN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TỔ TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

 

CHƯƠNG 4: CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỨC ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 5: CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MỨC ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CỦA HIỆN TƯƠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ.

 

CHƯƠNG 6: CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 7: CHỈ SỐ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, KINH DOANH SẢN  XUẤT DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ XU HƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ.

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

ĐỀ THI MẪU

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP, ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""