NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

(Tái bản lần thứ năm có sửa chữa bổ sung)

 

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng nguyên lý kế toán, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp tiếp cận với khoa học kế toán của các đối tượng khác nhau, nhóm tác giả Viện Kế Toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh Tế Quốc dân đã biên soạn cuốn sách Nguyên lý kế toán.

 

Cuốn sách đề cập đến tất cả những vấn đề về nguyên lý kế toán cơ bản đến nâng cao. Bạn đọc có thể tìm hiểu nguyên lý kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi, tình huống trắc nghiệm và các bài tập thực hành phong phú. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể tra cứu các thuật ngữ kế toán thông dụng bằng tiếng Anh ở phần cuối cuốn sách.

 

Cuốn sách Nguyên lý kế toán này là tài liệu cần thiết và hữu dụng đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên các trường kinh tế, quản trị kinh doanh và nhiều đối tượng quan tâm khác.

 

Hy vọng qua cuốn sách này, bạn đọc có thể nắm một cách vững chắc và toàn diện về tất cả các vấn đề củanguyên lý kế toán.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Bản chất của Hạch toán kế toán

1.1 Tóm tắt lý thuyết

  1.1.1 Khái niệm hạch toán kế toán

  1.1.2 Vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lý

  1.1.3 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

  1.1.4. Các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi

1.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  1.2.1 Câu hỏi ôn tập

  1.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  1.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của kế toán

2.1 Tóm tắt lý thuyết

  2.1.1 Tổng quan về đối tượng nghiên cứu của kế toán

  2.1.2 Tài sản và phân loại tài sản trong doanh nghiệp

  2.1.3 Nguồn vốn và phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp

  2.1.4 Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn – Phương trình kế toán

  2.1.5 Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh

2.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  2.2.1 Câu hỏi ôn tập

  2.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  2.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

2.3 Bài tập

  2.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  2.3.2 Bài tập thực hành

Chương 3: Phương pháp chứng từ kế toán

3.1 Tóm tắt lý thuyết

  3.1.1 Khái niệm phương pháp chứng từ

  3.1.2 Vai trò, tác dụng của chứng từ kế toán

  3.1.3 Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

  3.1.4 Luân chuyển chứng từ

3.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  3.2.1 Câu hỏi ôn tập

  3.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  3.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

3.3 Bài tập

  3.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  3.3.2 Bài tập thực hành

Chương 4: Phương pháp tính giá

4.1 Tóm tắt lý thuyết

  4.1.1 Khái niệm phương pháp tính giá

  4.1.2 Vai trò của phương pháp tính giá

  4.1.3 Yêu cầu tính giá

  4.1.4 Nguyên tắc tính giá

  4.1.5 Các mô hình tính giá cơ bản

4.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  4.2.1 Câu hỏi ôn tập

  4.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  4.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

4.3 Bài tập

  4.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  4.3.2 Bài tập thực hành

Chương 5: Phương pháp đối ứng tài khoản

5.1 Tóm tắt lý thuyết

  5.1.1 Khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản

  5.1.2 Vai trò của phương pháp đối ứng tài khoản

  5.1.3 Tài khoản kế toán

  5.1.4 Phương pháp ghi sổ kép

  5.1.5 Bảng cân đối tài khoản

5.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  5.2.1 Câu hỏi ôn tập

  5.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  5.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

5.3 Bài tập

  5.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  5.3.2 Bài tập thực hành

Chương 6: Hệ thống tài khoản kế toán

6.1 Tóm tắt lý thuyết

  6.1.1 Phân loại tài khoản kế toán

  6.1.2 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành

6.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  6.2.1 Câu hỏi ôn tập

  6.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  6.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

6.3 Bài tập

Chương 7: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

7.1 Tóm tắt lý thuyết

  7.1.1 Khái niệm phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán

  7.1.2 Bảng cân đối kế toán

  7.1.3 Báo cáo kết quả kinh doanh

  7.1.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  7.2.1 Câu hỏi ôn tập

  7.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  7.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

7.3 Bài tập

  7.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  7.3.2 Bài tập thực hành

Chương 8: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp

8.1 Tóm tắt lý thuyết

  8.1.1 Khái quát các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp

  8.1.2 Kế toán quá trình cung cấp

  8.1.3 Kế toán quá trình sản xuất

  8.1.4 Kế toán quá trình tiêu thụ

  8.1.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

8.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  8.2.1 Câu hỏi ôn tập

  8.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  8.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

8.3 Bài tập

  8.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  8.3.2 Bài tập thực hành

Chương 9: Sổ sách kế toán.

9.1 Tóm tắt lý thuyết

  9.1.1. Khái niệm, vai trò của sổ sách kế toán

  9.1.2 Phân loại sổ sách kế toán

  9.1.3 Quy trình kế toán trên sổ sách kế toán

  9.1.4 Các hình thức kế toán

9.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết

  9.2.1 Câu hỏi ôn tập

  9.2.2 Câu hỏi trắc nghiệm

  9.2.3 Câu hỏi Đúng/Sai

9.3 Bài tập

  9.3.1 Bài tập mẫu và hướng dẫn giải

  9.3.2 Bài tập thực hành

Phụ lục 1: Danh mục thuật ngữ kế toán

Phụ lục 2: Luật kế toán

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""