NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

(PGS.TS. Võ Văn Nhị chủ biên – Chỉnh sửa, bổ sung theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

 

Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, cho những người có mong muốn và nhu cầu đầu tư trong tương lai.

 

Để sử dụng được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.

 

Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn học nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

 

Cuốn sách này được tập thể tác giả biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, trong cuốn sách còn có hệ thống bài tập để người trình học củng cố lại kiến thức đã học ở phần lý thuyết va rèn luyện kỹ năng thực hành. Cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên khối kinh tế các trường Đại học, Cao Đẳng.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (LÝ THUYẾT)

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

1.1 Bản chất của kế toán

1.2 Đối tượng của kế toán

1.3 Các khái niệm và các nguyên tắc kế toán

1.4 Các phương pháp của kế toán

1.5 Nhiệm vụ kế toán và các yêu cầu cơ bản đối với kế toán

CHƯƠNG II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.1 Bảng cân đối kế toán

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG III: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

3.1 Tài khoản

3.2 Ghi sổ kép

3.3 Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

3.4 Quan hệ giữa bảng cần đối kế toán với tài khoản kế toán

3.5 Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản

3.6 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG IV: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

4.1 Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán

4.2 Các nguyên tắc kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán

4.3 Tính giá một số đối tượng chủ yếu

CHƯƠNG V: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN – KIỂM KÊ

5.1 Chứng từ kế toán

5.2 Kiểm kê

CHƯƠNG VI: SỔ KẾ TOÁN – KỸ THUẬT GHI SỔ, SỬA SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

6.1 Sổ kế toán

6.2 Kỹ thuật ghi sổ, sửa kế toán

6.3 Các hình thức kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam

CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

7.1 Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất

7.2 Kế toán quá trình sản xuất

7.3 Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

7.4 Kế toán mua bán hàng hóa

CHƯƠNG VIII: TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TRA TỔ CHỨC KẾ TOÁN

8.1 Tổ chức kế toán

8.2 Tổ chức kiểm tra kế toán

Phụ lục 1: Lịch sử ra đời và phát triển của hạch toán kế toán

Phụ lục 2: Mô tả quan hệ giữa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Phần 2: Nguyên lý kế toán (Hệ thống bài tập)

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""