NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ (HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ (HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

 

 

Thị trường tiền tệ là nơi cung cấp các phương tiện giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh tình hình thanh khoản thực của họ với số lượng tiền mong muốn. Do đó, thị trường tiền tệ thực chất là tập hợp của nhiều thị trường của nhiều công cụ nợ ngắn hạn riêng biệt. Bản chất của thị trường tiền tệ là thị trường bán buôn, khối lượng của từng giao dịch thường rất lớn, doanh số giao dịch hàng ngày lên đến hàng trăm tỷ USD tại các trung tâm tài chính.

 

Thị trường tiền tệ là bộ phận quan trọng của thị trường tài chính và thực hiện những dịch vụ quan trọng của hệ thống tài chính. Thị trường tiền tệ có quan hệ chặt chẽ và hữu cơ với thị trường vốn dài hạn – một bộ phận khác của thị trường tài chính.  Khi đã phát triển đến mức độ cao, thị trường tiền tệ là nơi mà Ngân hàng trung ương có thể thực hiện nghiệp vụ của thị trường mở để thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

1.1.  Khái niệm thị trường tiền tệ

1.2. Chức năng thị trường tiền tệ

1.3.  Vai trò thị trườn tiền tệ trong nền kinh tế

1.4.   Phân loại thị trường tiền tệ

1.5.   Công cụ lưu thong của thị trường tiền tệ

 

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

2.1. Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn

2.2. Nghiệp vụ chuyển nhượng giất tờ có giá ngắn hạn

 

CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

3.1 Một số quy định chung

3.2 Các công thức tính toán giấy tờ có gía

3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi tức thị trường tiền tệ.

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""