NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG – TS. NGUYỄN MINH KIỀU

 

Sách Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng Phần nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền gồm có 2 chương:

 

Chương 1: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước. Chương 1 trình bày các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước bao gồm thanh toán giữa các khách hàng qua NHTM và thanh toán giữa các NHTM qua Ngân hàng Nhà nước.

 

Chương 2: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế. Chương 2 trình bày các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế bao gồm các phương tiện thanh toán như hối phiếu, lệnh phiếu, cheque, thẻ thanh toán và các phương thức thanh toán quốc tế như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ.

Mục tiêu chính của phần này là cung cấp cho các bạn kiến thức và kỹ năng làm việc như là một nhân viên thanh toán ở phòng giao dịch hoặc như nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ CHUYỂN TIỀN

CHƯƠNG 1: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC

1. Thanh toán giữa các khách hàng

2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi

3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu

4. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

5. Thanh toán bằng thư tín dụng

6. Thanh toán giữa các ngân hàng

7. Nghiệp vụ chuyển tiền trong nước

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Đọc thêm: Quy trình thanh toán nội địa

Phụ lục 1: Hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản khách hàng

Phụ lục 2: hướng dẫn thu và xử lý chứng từ thu tiền mặt

Phụ lục 3: hướng dẫn chi và xử lý chứng từ chi tiền mặt

Phụ lục 4: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng ủy nhiệm chi

Phụ lục 5: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng ủy nhiệm thu

Phụ lục 6: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ thanh toán séc

Phụ lục 7: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ trong thanh toán khác giữa ngân hàng - khách hàng

Phụ lục 8: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ trong thanh toán chuyển tiền đi giữa ngân hàng - ngân hàng

Phụ lục 9: hướng dẫn lập, kiểm soát, sử dụng chứng từ trong thanh toán chuyển tiền đến giữa ngân hàng - ngân hàng

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

1. Hối phiếu sử dụng trong thanh toán quốc tế

2. Phương thức thanh toán chuyển tiền

3. Phương thức thanh toán nhờ thu

4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

5. Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế

Tóm tắt nội dung

Câu hỏi ôn tập

Bài tập thực hành (có lời giải chi tiết)

Bài tập tự rèn luyện (bạn đọc tự giải)

Bài đọc thêm: quy trình thanh toán quốc tế

Thanh toán LC xuất khẩu

Phát hành LC nhập khẩu

Sửa đổi LC nhập khẩu

Ký hậu vận đơn và thanh toán lc nhập khẩu

Nhờ thu hàng nhận

Nhờ thu hàng xuất

Chuyển tiền bằng điện

Chuyển tiền đi

Truyền điện trung ương và chi nhánh

 

SachDoanhNhan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""