NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG – TS. ĐỖ QUỐC DŨNG

 

Ngày nay, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế thì mối quan hệ giữa các nước về phương diện kinh tế ngày càng trở lên gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt là ngoại thương - một cầu nối, một hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên thị trường quốc tế. Muốn hoạt động ngoại thương có hiệu quả, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho những người làm công tác đối ngoại về nghiệp vụ ngoại thương để không ngừng lớn mạnh về trình độ và đội ngũ.

 

Nghiệp vụ ngoại thương là môn học chính, chuyên ngành, chủ yếu của chương trình đào tạo cán bộ ngoại thương. Với tâm huyết của nhà giáo đã nhiều năm giảng dạy và đi làm thực tế trong ngành, tôi mạo muội viết giáo trình này mong cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết về lý thuyết lẫn thực tiễn ngoại thương, đáp ứng yêu cầu cho sinh viên và dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho những nhà quản lý, những người làm công tác đối ngoại, những người làm công tác trong các lĩnh vực có liên quan... nhằm giúp họ trở thành những nhà làm ngoại thương giỏi góp một phần nhỏ trong sự nghiệp phát triển ngoại thương của Đất nước.

 

Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương được chia thành 4 phần, gồm 11 chương

Phần 1: Những vấn đề cơ bản về ngoại thương

Phần 2: Hợp đồng ngoại thương

Phần 3: Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương

Phần 4: Phụ lục

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về ngoại thương

1. Khái niệm ngoại thương

2. Vị trí và vai trò của ngoại thương

3. Bản chất, chức năng và nhiệm vụ của ngoại thương

4. Tác dụng của ngoại thương

5. Đối tượng và nội dung của ngoại thương

6. Mục đích và yêu cầu của môn học ngoại thương

7. Phương pháp nghiên cứu của môn học

8. Hiệu quả của ngoại thương

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Các phương thức thương mại quốc tế thông dụng

1. Mua bán đối lưu (counter - trade)

2. Tái xuất khẩu

3. Xuất nhập khẩu tại chỗ 

4. Giao dịch qua trung gian

5. Giao dịch trực tiếp hay còn gọi là xuất nhập khẩu trực tiếp

6. Chuyển giao công nghiệp

7. Gia công quốc tế

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Incoterms (international commercial terms) - các điều kiện thương mại quốc tế

1. Những vấn đề chung về incoterms

2. Định nghĩa tóm tắt các thuật ngữ của incoterms

3. Những biến dạng cảu incoterms

4. Lựa chọn incoterms

5. Một số lưu ý khi sử dụng incoterms

Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

1. Phương thức trả tiền mặt

2. Phương thức ghi sổ (open account)

3. Phương thức thanh toán đối lưu

4. Phương thức giao chứng từ trả tiền

5. Phương thức chuyển tiền

6. Phương thức nhớ thu

7. Phương thức tín dụng chứng từ

8. Phương thức ủy thác mua hàng

9. Phương thức tradecard

Chương 5: Các chứng từ thương mại quốc tế thường sử dụng

1. Khái niệm

2. Đặc điểm, tính chất

3. Phân loại: Chứng từ hàng hóa có tính chất xác nhận hàng hóa; chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, chứng từ hải quan, chứng từ thanh toán

Câu hỏi ôn tập

Chương 6: Hải quan trong thương mại quốc tế

1. Lịch sử hình thành hải quan

2. Xu hương pháp triển của hải quan thế giới và các công ước, hiệp định quốc tế có liên quan

3. Hải quan việt nam

4. Ngiệp vụ hải quan

5. Hải quan điện tử

Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Hợp đồng chuyển giao công nghê

1. Công nghệ, chuyển giao công nghệ

2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ

3. Một số lưu ý khi soạn thảo, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ

Câu hỏi ôn tập

Chương 8: Hợp đồng gia công quốc tế

1. Những vấn đề cơ bản về gia công

2. Hợp đồng gia công quốc tế

3. Các vấn đề lưu ý khi ký kết hợp đồng gia công quốc tế

Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

1. Những vấn đề cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2. Hình thức và nội dung của một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

3. Một số lưu ý khi soạn thảo, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Câu hỏi ôn tập

Chương 10: Đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương 

1. Những vấn đê chung về đàm phán hợp đồng ngoại thương

2. Các hình thức đàm phán hợp đồng ngoại thương

3. Quá trình đàm phán ngoại thương

Câu hỏi ôn tập

Chương 11: Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu/ngoại thương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""