NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (NGUYỄN ĐĂNG DỜN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG – PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG DỜN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Ngân hàng trung ương là cơ quan quản lý vĩ mô lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. NHTW có vai trò và vị trí rất quan trọng, được coi là thể chế tài chính đặc biệt và là một trong những công cụ quản trọng nhất của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

 

Ngân hàng trung ương thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng: Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Ngân hàng của ngân hàng; Ngân hàng của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện các chức năng và nghiệp vụ của mình, Ngân hàng Trung ương luôn giữ vai trò Trung tâm trong điều phối và kiểm soát tiền tệ và các dòng chu chuyển vốn tín dụng, với mục tiêu đảm bảo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Môn Nghiệp vụ ngân hàng trung ương sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về các mặt hoạt động nghiệp vụ của NHTW. Thông qua việc học tập và nắm bắt các mặt hoạt động nghiệp vụ của NHTW sẽ giúp sinh viên và học viên làm việc trong các NHTM hiểu và vận dụng kiến thức được trang bị trong chuyên môn nghiệp vụ của mình. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu các mặt hoạt động của NHTW, bộ môn Quản trị Ngân hàng đã tổ chức biên soạn cuốn sách Nghiệp vụ ngân hàng trung ương.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về NHTW

1. Khái niệm, quá trình ra đời và bản chất của NHTW

2. Chức năng của ngân hàng trung ương

3. Mô hình tổ chức NHTW

4. Ngân hàng trung ương Việt Nam

Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ

1. Những vấn đề chung

2. Nguyên tắc phát hành tiền

3. Các kênh phát hành tiền

Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của NHTW

1. Những vấn đề chung

2. Các mặt hoạt động tín dụng của NHTW

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở

1. Những vấn đề chung về thị trường mở

2. Các phương thức giáo dịch trên thị trường mở

3. Phương pháp xác định giá mua hoặc bán CTCG trên thị trường mở

4. Phương pháp đấu thầu

5. Phương thức xét thấu

6. Quy trình tổ chức đấu thầu

Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

1. Những vấn đề chung về ngoại hối và quản lý ngoại hối

2. Chính sách quản lý ngoại hối

3. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW

Chương 6: Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng

1. Những vấn đề chung

2. Các phương thức thanh toán

3. Tổ chức và điều hành hệ thống thanh toán qua ngân hàng

Chương 7: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

1. Khái niệm, mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia

2. Cơ cấu của chính sách tiền tệ quốc gia

3. Công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia

Chương 8: Hoạt động thanh tra giám sát của NHTW

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thanh tra, giám sát

2. Nội dung thanh tra giám sát ngân hàng

3. Phương pháp thanh tra giám sát ngân hàng

4. Kiểm tra nội bộ ngân hàng trung ương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""