NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG - PGS.TS. LÊ THỊ MẬN

LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI

 

Ngân hàng trung ương là cơ quan độc quyền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng nhằm ổn định giá trị tiền tệ, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các ngân hàng thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

 

Trước sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế, của sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng thuộc khối kinh tế nói chung và chuyên ngành Tài chính - ngân hàng nói riêng, tác giả đã phát hành cuốn sách Nghiệp vụ ngân hàng trung ương. Sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản vè nghiệp vụ của ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới nói chung và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng.

 

Sách Nghiệp vụ ngân hàng trung ương được trình bày một cách khoa học và logic về ngân hàng trung ương từ quá trình quốc hữu hóa để biến ngân hàng phát hành tư nhân thành ngân hàng trung ương thuộc sở hữu nhà nước cho đến các nghiệp vụ cụ thể như: Phát hành tiền và điều hòa lưu thông tiền tệ trong phạm vi cả nước; Tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại và tạm ứng tạm thời cho Chính phủ chi tiêu. Quản lý ngoại hối của nhà nước; Xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia. Các nghiệp vụ này được trình bày trong mối quan hệ với việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua các công cụ truyền thống như: Tái cấp vốn, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, dự trự bắt buộc và công cụ tỷ giá hối đoái.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương

I. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng trung ương

II. Bản chất, chức năng của ngân hàng trung ương

III. Vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương

IV. Hệ thống tổ chức của ngân hàng trung ương

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Tổng quan về nghiệp vụ ngân hàng trung ương

I. Các loại nghiệp vụ ngân hàng trung ương

II. Mục đích quản lý của ngân hàng trung ương

III. Các nghiệp vụ quản lý của ngân hàng trung ương

IV. Cơ chế quản lý

Chương 3: Nghiệp vụ phát hành tiền

I. Những vấn đề chung về phát hành tiền

II. Nghiệp vụ phát hành tiền của ngân hàng nhà nước việt nam

Chương 4: Nghiệp vụ tín dụng

I. Những vấn đề chung về nghiệp vụ tín dụng

II. Hoạt động tín dụng của ngân hàng nhà nước việt nam

Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

I. Những vấn đề chung về ngoại hối và quản lý ngoại hối

II. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối

Chương 6: Chính sách tiền tệ quốc gia

I. Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ quốc gia

II. Cơ chế truyền dẫn tác động của mục tiêu trung gian đến mục tiêu cuối cùng

III. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam

Chương 7: Hạn mức tín dụng

I. Những vấn đề chung về hạn mức tín dụng

II. Phương pháp xác định hạn mức tín dụng

Chương 8: Lãi xuất

I. Những vấn đề chung

II. Tác động của lãi xuất đến điều hành chính sách tiền tệ

Câu hỏi ôn tập

Chương 9: Dự trữ bắt buộc

I. Những vấn đề chung về dự trữ bắt buộc

II. Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc

III. Quản lý dự trữ bắt buộc ở việt nam

Câu hỏi ôn tập

Chương 10: Nghiệp vụ thị trường mở

I. Những vấn đề cơ bản về thị trường mở

II. Nghiệp vụ thị trường mở việt nam

Câu hỏi ôn tập

Chương 11: Tỷ giá hối đoái

I. Thị trường hối đoái

II. Tỷ giá hối đoái

III. Vai trò của ngân hàng trung ương trong việc bình ổn tỷ giá hối đoái và bình ổn thị trường hối đoái

câu hỏi ôn tập

Chương 12: Hoạt động thanh khoản

I. Những vấn đề chung về than toán không dùng tiền mặt

II. Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt

III. Thanh toán giữa các ngân hàng

Câu hỏi

Chương 13: Thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại

I. Một số vấn đề liên quan thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước việt nam

II. Các nguyên tắc thanh tra giám sát ngân hàng

III. Một số hệ thống tổ chức thanh tra giám sát

IV. Phương pháp thanh tra, giám sát

Câu hỏi ôn tập

Chương 14: Kiểm soát nội bộ ngân hàng trung ương

I. Những vấn đề chung về kiểm soát nội bộ

II. Nội dung và phương pháp kiểm soát nội bộ ngân hàng nhà nước việt nam

Câu hỏi.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""